Home / Gospodarka / Turcja: Roczny czas pracy dłuższy niż w najlepiej rozwiniętych państwach

Turcja: Roczny czas pracy dłuższy niż w najlepiej rozwiniętych państwach

isci

Średnio osoba pracująca w Turcji w ciągu roku spędza w pracy 1877 godzin. Jest to czas o wiele dłuższy od spędzanego w pracy w krajach o najlepiej rozwiniętych gospodarkach. Według przedstawionych danych w 2011 roku turecki pracownik w ciągu roku spędza średnio o 464 godziny więcej niż niemiecki, o 149 niż japoński i 90 więcej niż amerykański pracownik.

W porównaniu z wieloma innymi gospodarkami w Turcji także pracuje się dłużej: o 252 dłużej niż w Wielkiej Brytanii, o 401 niż we Francji, o 103 więcej niż we Włoszech w ujęciu rocznym.

W wydanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dokumencie „Factbook 2013″ zawarto dane na temat m.in. czasu pracy. Dokument, przedstawiając długość czasu przeznaczanego przez mieszkańców poszczególnych krajów na pracę, spędzany z rodziną, a także rozrywkę, zawiera także dane na temat jakości życia w różnych krajach. Pod uwagę wzięto zarówno pracujących na pełny etat i czas nieokreślony, jak i tymczasowo oraz pracujących w firmach prywatnych oraz państwowych.

Zwrócono uwagę na skrócenie czasu pracy przy jednoczesnym podniesieniu wydajności pracy, a także na regulacje rządowe dotyczące zachowania zatrudnienia przy jednoczesnym wydłużeniu czasu opieki rodziców na dziećmi.

Dokument wskazuje, że w latach 2000-2011 w krajach zrzeszonych w OECD ogółem zmniejszyła się ilość godzin spędzanych w pracy w ujęciu rocznym. W Turcji w 2000 roku pracowano średnio 1937 godzin rocznie, zatem w porównaniu z ilością godzin przepracowanych średnio w 2011 roku nastąpiło skrócenie tego czasu o 60 godzin. Średni roczny czas pracy w krajach OECD w 2000 roku wynosił 1877 godzin, a więc w Turcji pracowano wówczas średnio o 93 godziny więcej. W 2011 roku średni roczny czas pracy w krajach OECD wyniósł 1776 godzin, zatem w Turcji pracowano aż o 101 godzin dłużej.

Źródło: ntvmsnbc.com, cnnturk.com

About Julia Krajcarz

KOMENTARZE