Home / Polityka / Turcja: Rozmowy w sprawie przyszłorocznych wyborów samorządowych

Turcja: Rozmowy w sprawie przyszłorocznych wyborów samorządowych

Autorka: Julia Krajcarz

W czwartek, 18 października, przedstawiciele rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) oraz opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) spotkali się w celu ustalenia daty przyszłorocznych wyborów samorządowych. W czasie godzinnego zebrania AKP nie sprecyzowała dokładnie planowej daty wyborów, zaznaczając w przybliżeniu, iż mogłyby się one odbyć jesienią. Przedstawiciele CHP, Mahir Ünal, Muharrem İnce oraz wiceszef partii, Gökhan Günaydın, również nie podali konkretnych dat wyborów, tłumacząc się koniecznością konsultacji z władzami partii.

Poprzedniego dnia przedstawiciele AKP przeprowadzili rozmowy z członkami Partii Ruchu Nacjonalistycznego (MHP) w tej samej sprawie.

Członkowie CHP biorący udział w spotkaniu skrytykowali w komentarzu udzielonym dziennikarzom postawę AKP w związku z faktem, że zaproponowano im oraz przedstawicielom innych partii jedynie wspólne ustalenie daty wyborów, natomiast faktycznie AKP chce sama narzucić nowe rozwiązania, które ściśle będą się wiązały z wynikami tychże wyborów.

Posłowie mieli na myśli prace prowadzone przez ministerstwo spraw wewnętrznych oraz ministerstwo nadzorujące pracę samorządu terytorialnego mające na celu zmianę dotychczasowej struktury administracyjnej, połączenie kilku mniejszych jednostek w większe, likwidację niektórych szczebli zarządu administracyjnego. Trzeba zaznaczyć, że projekt ten (tzw. Büyükşehir yasası) przygotowują członkowie AKP.

W wypowiedziach członków partii AKP, m.in. posła Ahmeta Aydına pojawiło się stwierdzenie, jakoby CHP obawiała się takiego terminu wyborów, bojąc się o ewentualny wynik wyborczy. Dodał, iż jedynym postulatem AKP w tej sprawie jest to, aby wybory odbyły się jesienią przed nastaniem ciężkich w niektórych rejonach kraju warunków zimowych, które wielu osobom uniemożliwiłyby lub utrudniły wzięcie udziału w wyborach.

Mimo że CHP jeszcze przed kilkoma tygodniami była skłonna zaproponować nawet wiosenny termin wyborów, dziś nie obstaje przy konkretnym terminie wyborów, ani porze roku, kiedy mogłyby być one przeprowadzone. CHP informuje, że obecnie sytuacja się zmieniła w związku z faktem prac na zmianą prawa dotyczącego administracji miast. Jeden z wiceszefów CHP, Gürsel Tekin, zauważył, że społeczeństwo nie zostało jak dotąd należycie poinformowane o tych zmianach i nie jest świadome konsekwencji zmian. Konsekwencje wprowadzenia tego prawa będą odczuwalne po najbliższych, nieustalonych jeszcze czasowo wyborach terytorialnych. Tekin uważa, że powinna być przeprowadzona najpierw społeczna kampania informacyjna. Podkreśla, że właśnie planowane wprowadzenie nowego prawa jest tym, co powstrzymuje dotąd CHP przed sprecyzowaniem dat wyborczych, które same w sobie nie stanowią żadnego problemu i nie są źródłem żadnych obaw dla CHP.

Obecnie toczą się dyskusje nie tylko w sprawie daty wyborów, ale także ich formy, a dokładnie udzielania prawa do głosowania osobom, które skończyły 18 lat. Obecne regulacje dają czynne prawo wyborcze osobom 21-letnim. AKP argumentuje konieczność obniżenia progu wiekowego z tego powodu, iż obecny stan prawny stwarza absurdalną sytuację, w której osoby 18-letnie mają prawo zawierać związki małżeńskie, wstępują do armii, pobierają kredyty bankowe, natomiast odmawia się im prawa do wzięcia udziału w wyborach w charakterze decydującego o kraju wyborcy.

Prezydent Abdüllah Gül zaproponował, aby wprowadzić zmiany w obecnie obowiązującej konstytucji tak, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów 27 października 2013 roku.

Słuszne wydają się być spostrzeżenia polityków CHP, którzy zauważają próbę stworzenia przez AKP pozorów współpracy w sprawie ustalanie daty wyborów do władz terytorialnych przy jednoczesnym samodzielnym narzucaniu nowej formy funkcjonowania samorządów.

Warto zauważyć, że obniżenie wieku osób uprawnionych do głosowania do 18 lat jest jedną z oczekiwanych zmian dostosowawczych prawa tureckiego do standardów unijnych w perspektywie ewentualnej akcesji Turcji do struktur Unii Europejskiej.

Źródła: ntvmsnbc.com 1, ntvmsnbc.com 2, cnnturk.com, mugladevrim.com.tr

About Julia Krajcarz

KOMENTARZE