Home / Bałkany / Turcja / Turcja: Spadek bezrobocia do 9,1%

Turcja: Spadek bezrobocia do 9,1%

Liczba zatrudnionych osób w Turcji w listopadzie 2011 roku w porównaniu do listopada 2010 roku wzrosła o 1,4 mln osób i wyniosła finalnie 24 mln 267 tys. osób. Oznacza to roczny spadek liczby bezrobotnych o 1,9 pkt. proc., do poziomu 9,1%. Bez pracy w Turcji aktualnie pozostaje 2 mln 429 tysięcy osób, czyli o 382 tysiące mniej niż w zeszłym roku. Bezrobocie w miastach wyniosło 11% (spadek o 2.2 pkt. proc.) na wsi 5.5% (spadek o 1 pkt. proc.). Odsetek bezrobotnych wśród młodych utrzymuje się na poziomie 17% – w ciągu roku spadł o 3.8 punktu.
– Zatrudnienie wśród kobiet wzrosło o 7,9%. W ciągu roku pracę znalazło 510 tys. z nich, co jest świetnym wynikiem w dobie globalnego kryzysu  – powiedział Minister Rozwoju Cevdet Yılmaz.  Spośród 1,4 mln osób, które znalazło pracę w ostatnim roku, 308 tys. zatrudniło się w rolnictwie, a 1,105 mln w sektorach nierolniczych. Zatrudnienie w konkretnych sektorach przedstawia się następująco: 24,7% obejmuje rolnictwo (0.2 punktu spadku w porównaniu do roku 2010), 19,4% przemysł (1 punkt  spadku), 6,9 budownictwo (0.2 punktu wzrostu) i 49% (1 punkt wzrostu) sektor usługowy.
Wyniki badań Tureckiego Towarzystwa Statystycznego (TÜİK) wskazują, że populacja nie objęta opieką instytucjonalną zwiększyła się o 1 mln 184 tys. sięgając liczby 72 mln 826 tys. Populacja obywateli w wieku produkcyjnym (od 15 roku życia) wzrosła o 1 mln 167 tys. do 54 mln 27 tys. osób. Populacja aktywna ekonomicznie w ciągu ostatniego roku zwiększyła się o 0,9 pkt. proc. i aktualnie wynosi 49,4%. Jednak podział tych 49,4% ze względu na płeć, pomimo podobnego wzrostu rocznego (u mężczyzn zanotowano wzrost o 0,9%, u kobiet natomiast o 0,8 %) ukazuje znaczne różnice statystyczne –  wśród mężczyzn w tej grupie zatrudnionych jest 71,3%, wśród kobiet natomiast w 28,3%.

Tekst i zdjęcie: hurriyet.com.tr, tłum. i red. Karolina Pędich

About Łukasz Fleischerowicz