Home / Bałkany / Turcja / Turcja: Spadek bezrobocia

Turcja: Spadek bezrobocia

Turecki Urząd Statystyczny (TÜİK) podał, iż wskaźnik bezrobocia w czerwcu bieżącego roku osiągnął poziom 8%, co oznacza, że bez pracy w kraju pozostaje nieco ponad 2,23 mln osób. W stosunku do czerwca 2011 r. wskaźnik ten zmniejszył się z poziomu 9,2%.

W pracach niepowiązanych z rolnictwem wskaźnik bezrobocia w czerwcu zmniejszył się do 10,2% z poprzedniego, wynoszącego 11,9%. Na obszarach miejskich bezrobocie w czerwcu zmniejszyło się o 1,6% do rzędu 10%. Z kolei na obszarach wiejskich bezrobocie także się zmniejszyło, o 0,6% i wyniosło 4,3%. W czerwcu ogółem bez pracy pozostawało 2 miliony 226 tysięcy osób, co jest wynikiem mniejszym o 311 tysięcy w stosunku do czerwca 2011 roku. Pomijając wpływ czynników sezonowych, bezrobocie zmniejszyło się o 0,1%.

TÜİK przedstawił też profil statystycznego obywatela poszukującego pracy w Turcji. 29,8% z tej grupy szuka pracy poprzez kontakty rodzinne i przyjacielskie. 88,4% osób z grupy niepracujących już wcześniej pracowało. Z grupy wcześniej pracujących 54,4% pracowało w sektorze usług, 21,3% w szeroko ujętym przemyśle, 14,4% na budowach, 5,8% w rolnictwie. 4,1% osób z tej grupy utraciło pracę 8 lat temu lub wcześniej.

25,8% bezrobotnych pracowało sezonowo i nie pracuje z powodu skończenia się sezonu lub pełnego wykonania planowanej pracy. 13,5 % to osoby usunięte z pracy, a 20,4% to osoby, które na własne żądanie odeszły z pracy. 6,1% to osoby, które przestały pracować z powodu likwidacji zakładu pracy. 9,6% z nich zajmuje się obecnie prowadzeniem domu, 12,9% kontynuuje naukę.

Stopa bezrobocia w Turcji jest określana poprzez badanie gospodarstw domowych w całym kraju, które są następnie wykorzystywane do tworzenia ogólnokrajowej trzymiesięcznej projekcji. Eksperci twierdzą, że dane liczbowe nie odzwierciedlają ogólnego obrazu zatrudnienia z powodu powszechnego nierejestrowania się i ukrytego bezrobocia.

Źródło: ntvmsnbc.com, finanshaber.mynet.com

About Julia Krajcarz

KOMENTARZE