Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Turcja sprzedaje broń na 5 kontynentach

Turcja sprzedaje broń na 5 kontynentach

Realizujące zapotrzebowanie Tureckich Sił Zbrojnych na każdy rodzaj broni, amunicji, rakiet i materiałów wybuchowych Stowarzyszenie Przemysłu Maszynowego i Chemicznego (MKEK), osiągnęło w 2010 roku obroty wysokości 650 milionów dolarów, a w 2011 roku już 850 milinów dolarów.

Płatności dla MKEK ze strony tureckiego Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Sił Zbrojnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Głównego Zarządu Bezpieczeństwa oraz Narodowych Służb Wywiadowczych wyniosły ponad 350 milionów lir tureckich.

Współpracujące w ostatnich latach z uczelniami i przedstawicielami przemysłu oraz polegające na opinii organizacji Badań i Rozwoju MKEK każdego roku zwiększa eksport swych produktów. W roku 2011 MKEK sprzedało broń w sumie aż do 29 krajów z 5 kontynentów za łączną sumę ponad 98 milionów lir tureckich.

Wraz ze sprzedażą broni wewnątrz kraju MKEK wypracowało zysk w wysokości 165 milionów lir. Dodatkowo Stowarzyszenie w 2011 roku podpisało umowy eksportowe na łączną sumę 630 milionów lir.

Największym partnerem eksportowym MKEK jest Arabia Saudyjska, której zakupy broni, przede wszystkim rakiet SS-30 oraz amunicji, wyniosły ponad 44 milionów lir. Z kolei wartość eksportu do Bahrajnu wyniosła ponad 17 milionów, a do Omanu ok. 7 milionów lir. Te kraje zakupiły także przede wszystkim różnego typu amunicję.

MKEK nawiązało współpracę z 28 tureckimi, najbardziej prestiżowymi uczelniami, realizując we współpracy z organizacją Badań i Rozwoju łącznie 127 projektów dotyczących m.in. inteligentnych bomb, dział samobieżnych i innych. Budżet tych projektów opiewał na sumę 283 milionów lir.

Źródło: ntvmsnbc.com, ekonomi.milliyet.com.tr

About Julia Krajcarz

KOMENTARZE