Home / Społeczeństwo / Turcja: Statystyki dotyczące rodzin i małżeństw

Turcja: Statystyki dotyczące rodzin i małżeństw

Ministerstwo ds. Rodziny i Polityki Socjalnej przeprowadziło na dwunastu tysiącach tureckich rodzin badanie dotyczące ich struktury.

60,9% rodzin zamieszkuje lokale, do których posiada prawo własności, a 8,7% mieszka w domach czy mieszkaniach należących do krewnych i w związku z tym nie płaci czynszu. 26,5 ankietowanych natomiast zamieszkuje wynajmowane lokale.

78,7% ankietowanych zalicza się do grupy o średnich dochodach, 16,9% należy do ubogich. Grupa obywateli o najwyższych dochodach to 1,4%.

Z badań wynika, że średnia wieku pierwszego zamążpójścia zwiększyła się zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Między 2006 a 2010 rokiem 9,8% kobiet wychodziło za mąż przed ukończeniem 18 roku życia, podczas gdy odsetek ten w latach pięćdziesiątych XX wieku wynosił aż 65%.  W latach 2006-2010 średnio co tysięczny mężczyzna żenił się przed ukończeniem 18 roku życia, podczas gdy w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku aż 350 mężczyzn na tysiąc żeniło się przed 18 rokiem życia.

Istotne dane dotyczą decyzji o zamążpójściu. Zgodnie z ministerialnymi danymi w Turcji 44,2% zawieranych związków małżeńskich to małżeństwa aranżowane, zawarte za uprzednią zgodą przyszłych współmałżonków. Dla 38,7% z ankietowanej grupy byłą ta samodzielna decyzja o małżeństwie, wsparta przyzwoleniem rodziny. 9,4% to małżeństwa aranżowane zawierane bez pytania o zdanie współmałżonków. 4,3% małżeństw to konsekwencja ucieczki lub porwania, 2,9% to wynik samodzielnych decyzji małżonków bez przyzwolenia rodziny, a 5 przypadków na tysiąc to efekty tzw. wymiany panny młodej. Te dane ukazują widoczny spadek odsetki małżeństw aranżowanych bez liczenia się ze zdaniem pary młodej. W latach pięćdziesiątych wynosił on 29%.

Zwiększył się również odsetek małżeństw zawieranych zarówno cywilnie i religijnie i obecnie wynosi on 93,22%.

 

Źródło: hurriyet.com.tr, radikal.com.tr

About Karolina Pedich

KOMENTARZE