Home / Bałkany / Turcja / Turcja: Ubezpieczenie społeczne dla cudzoziemców

Turcja: Ubezpieczenie społeczne dla cudzoziemców

Zgodnie z nowy zapisem ustawy nr 5510 dot. systemu zabezpieczeń społecznych cudzoziemcy zamieszkujący na terenie Turcji będą mogli dobrowolnie zarejestrować się w Tureckim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (SGK).

Z dniem 01.01.2012 r. cudzoziemcy przebywający w Turcji nieprzerwalnie minimum 365 dni, bądź dłużej oraz nie posiadający ubezpieczenia społecznego w rozumieniu ustawy nr 5510, po zgłoszeniu się do SGK będą mogli korzystać ze świadczeń zdrowotnych płacąc miesięczną składkę równą 213 TL naliczaną jako 12 proc. podwójnej minimalnej płacy.

Ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nowego zapisu ustawy o systemie zabezpieczeń społecznych nie jest obowiązkowe dla cudzoziemców. Jednak na cudzoziemców chętnych do korzystania z ubezpieczenia, w przypadku zwłoki z rejestracją do SGK przekraczającą miesiąc po 365 dni nieprzerwanego pobytu na terenie Turcji, zostanie nałożona kara administracyjna wraz z naliczonymi składkami ubezpieczeniowymi wstecz.

 

Tekst i zdjęcie: haberturk.com, tłum. i red. Dorota Mikołajczyk

About Dorota Mikolajczyk