Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Turcja: Władza cywilna uprawniona do większych wydatków na obronę narodową

Turcja: Władza cywilna uprawniona do większych wydatków na obronę narodową

Nowe zasady dotyczące zamówień w dziedzinie obronności, które poszerzają jurysdykcję i uprawnienia w zakresie zarządzania zamówieniami, a także uprawnienia do udzielania zamówień obronnych budzą obawy czy taka władza nie będzie nadużywana.

W dniu 7 października turecki rząd zainicjował zbiór zasad regulujących mechanizm zamówień w kraju. Wejście w życie przepisów, które oddają więcej władzy w ręce cywilów, było wyczekiwane od 21 września, czyli od momentu głośnego procesu i skazania 325 oficerów na kary pozbawienia wolności. Wydarzenie było powszechnie postrzegane jako koniec dominacji wojska w Turcji, w tym w dziedzinie zamówień publicznych. „Oczekujemy, że uzyskamy bardziej biurokratyczną władzę pozwalającą nam na szybsze uruchomienie, ocenę i fazę zakończenia, jak również zapewnienie większej elastyczności w zarządzaniu projektami” – donosi źródło związane z podsekretarzem ds. przemysłu obronnego (SSM).

Czas pokaże czy nowe uprawnienia spowodują utworzenie potężnego SSM. Najlepiej byłoby, aby nowe przepisy scentralizowały biurokratyczny mechanizm podejmowania decyzji i stworzyły bardziej efektywny system, powiedział Ceyhun Ergüven, analityk z Ankary.

Według dawnych zasad, programy zostały oficjalnie uruchomione po długich negocjacjach pomiędzy SSM a wojskiem, a następnie podlegały dalszym dyskusjom w Komitecie Wykonawczym Przemysłu Obronnego. Teraz, kiedy użytkownik określa wymóg, a SSM go zatwierdzi, problem trafi do biurka ministra obrony narodowej w celu ostatecznego zatwierdzenia. SSM także będzie miał uprawnienia do podejmowania zakupów, gdy uzna je za konieczne ze względu na „interes narodowy, poufność, monopol możliwości technologicznych oraz zaspokajanie pilnych potrzeb.”

Jest jednak jeden kontrowersyjny artykuł w nowych przepisach, który stwierdza: „SSM posiada uprawnienia, bez przeprowadzenia jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej, do przyjęcia lub odrzucenia oferty lub w celu oceny jej w pełni lub częściowo lub na zakończenia procesu licytacji części, a także do udzielenia zamówienia każdemu kandydatowi, jakiego uzna za stosownego. Może to stworzyć luki prawne i wywołać spory w przyszłości.n. Oczywiście SSM nie może stać się nietykalnym tylko dlatego, że gabinet wyposaża go takie kompetencje. Wyrażono obawę, że w ramach nowego systemu, SSM, działając na rozkaz premiera, może zdecydować się na zakup od firmy X bez konkurencji i całkowicie dla własnej wygody.

Kolejna reguła wyrażona w 17-punktowym planie mówi, że każdy krok w celu wyeliminowania zbędnych oferentów, znany jako „krótka lista”, który wymaga od pozostałych oferentów przedstawienia poprawionych wniosków, zostanie zatwierdzony osobiście przez szefa SSM, obecnie podsekretarza Bayara Murada, również upoważnionego do zatwierdzenia ostatecznych umów po negocjacjach. Nowe zasady dodatkowo uprawniają SSM do zmiany programu modernizacji ciągu limitów budżetowych i nabycie dodatkowych systemów i usług w zamian za offsetowych wykonawców zobowiązań. (Offset jest przemysłowym zwrotem inwestycji oferowanym przez kraj sprzedaży do kraju nabywcy w zamian za zakup sprzętu wojskowego.) Wcześniej te zmiany musiały zostać omówione przez Komitet Wykonawczy Przemysłu Obronnego, który jest kierowany przez premiera i obejmuje także szefa SSM, ministra obrony i najwyższego dowódcę wojskowego.

Nowy artykuł dotyczący zarządzania programem daje również SSM pełną władzę w celu określenia roli spółki w umowach wieloosobowych i decydowaniu o podziale pracy, rozpatrywaniu skarg na procesy przetargowe i decyzje w sprawie tych skarg. Wyposaża w kompetencję do sprawdzenia i przeanalizowania indywidualnych programów i zainteresowanych przedsiębiorstw i wydaje ostateczną akceptację systemów.

Urzędnik SSM powiedział, że wszystkie umowy, które nie zostały sfinalizowane przed 7 października będą podlegać nowym zasadom. Źródła branżowe twierdzą, że niektóre konkursy podlegające nowej jurysdykcji obejmują zakup rakiet powietrznych dalekiego zasięgu i systemów obrony przeciwrakietowej o wartości 4 miliardów dolarów, zakup platformy do lądowania dla okrętu dokującego o wartości 500 milionów dolarów oraz przejęcie serii 119 śmigłowców użytkowych, wycenianych 3,5 miliarda dolarów, a zbliżający się programu lekkich śmigłowców, wyceniony na biliony dolarów.

 

Źródło: trdefence.com

About Julia Krajcarz

KOMENTARZE