Home / Bałkany / Turcja / Turcja wśród czterech członków odpornych na kryzys według listy MIST

Turcja wśród czterech członków odpornych na kryzys według listy MIST

Turcja wraz z Koreą Południową, Indonezją i Meksykiem, jest pośród czterech z siedmiu największych krajów wymienionych na liście państw najszybciej wychodzących ze światowego kryzysu finansowego z 2008 roku – twierdzi raport opublikowany w listopadowym numerze „Polityki Zagranicznej”. Te cztery kraje, są członkami planowanej aglomeracji dużych „gospodarek wschodzących”, zwanych MIST (termin autorstwa Jima O’Neilla – ekonomisty Goldman Sachs).

Raport podkreśla, że silna gospodarka Turcji, kraju aspirującego o bycie członkiem Unii Europejskiej, wyróżnia się na tle globalnym, pomimo problemów organizacji i przytacza najważniejsze reformy przeprowadzone przez obecny rząd Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) na rzecz stosunkowo liberalnego środowiska inwestycyjnego oraz surowszych przepisów. Głównym partnerem handlowym Turcji jest oczywiście Unia Europejska. Raport wskazuje dywersyfikację rynku eksportowego jako inny istotny czynnik wpływający na ekonomiczny sukces państwa. Kraj ma głęboko zróżnicowany rynek eksportowy. Raport nadmienia również o pewnym zagrożeniu wraz z możliwościami podważenia siły gospodarczej Turcji, którym należy się zająć, a mianowicie, wysoką inflacją i potrzebę zwiększenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI). Możliwość nieprzystąpienia do Unii Europejskiej może okazać się korzystna jeżeli spojrzymy z perspektywy problemów finansowych Unii. Turcja doświadczyła wzrostu FDI z 1,4 biliona dolarów w okresie styczeń-czerwiec do 8,2 biliona dolarów w tym samym okresie rok wcześniej. Ponadto, oficjalne dane pokazują, że roczna inflacja w Turcji cen konsumpcyjnych spadła do 7,8% w październiku, sięgając najniższego poziomu od 11 miesięcy.

Turecki Bank Centralny wcześniej zaznaczył, że przewiduje spadek inflacji do końca roku. Turecka gospodarka wzrosła w średnim tempie o 5,4% pomiędzy 2002 a 2011 rokiem, w tym w okresie światowego kryzysu w 2008. Większość zasług należy przyznać silnemu popytowi krajowemu. Jednak kraj ten zaczął dostrzegać spowolnienie produktu krajowego brutto (GDP) w wyniku tej obiecującej wydajności.Rząd obniżył swoją prognozę wzrostu na 2012 do 3,2% z wcześniejszych 4% – co nadal stanowi „miękkie lądowanie” z poprzedniego roku. Obserwatorzy spodziewają się silnego odbicia po pięciu latach. Czy Turcja będzie w stanie utrzymać swoją odporność przed wstrząsami zewnętrznymi? Obserwatorzy mówią, że tak.Tureckie Zgromadzenie Eksporterów twierdzi, że Turcja może kontynuować proces zrównoważonego wzrostu w średnim okresie, powiedział prezydent Mehmet Büyükekşi.Turcja pokazała dobre wyniki gospodarcze w tym roku. Jego sukces to minimalizacja deficytu na rachunku bieżącym, jak również wzrost eksportu to główne czynniki, które doprowadziły do kontrolowanego spowolnienia” – wyjaśnił. Büyükekşi zacytował również ulepszenia w dziedzinie badań i rozwoju (R&D) oraz stwierdził, że rozgałęzienia na nowych rynkach to czynniki, które pomogą utrzymać stabilny wzrost.

Podobne ruchy uaktualnią notę kredytową i przyczynią się do zwiększenia inwestycji zagranicznych w kraju, wzmacniając i realizując zrównoważony cel, a to również pomogą osiągnąć cele budżetowe, twierdzi przewodniczący Tureckiej Konfederacji Przedsiębiorców i Przemysłowców (TUSKON), Rızanur Meral. Poczas gdy raport Polityki Zagranicznej zaznacza, że aspiracje Turcji przystąpienia do Unii Europejskiej cieszą się coraz mniejszą popularnością wśród Turków. Meral podkreślił jednak, że jego kraj powinien utrzymywać silne więzi handlowe z Unią pomimo politycznej stagnacji.

Sinan Ülgen, przewodniczący Centrum na Rzecz Ekonomii i Studiów Polityki Zagranicznej przyłącza się do twierdzenia Büyükekşi. Turecka gospodarka zaczyna zdawać sobie sprawę z kontrolowanego spowolnienia. W odniesieniu do modernizacji, aktualizacja Fitch Ratings mówi, że zarówno zrównoważony budżet, jak i fiskalny sektor bankowy w Turcji to główne czynniki, które spowodowały uaktualnienie w noty kredytowej kraju.Jednak ma pewne zastrzeżenia. Według niego Turcja musi utrzymać dobre wyniki gospodarcze, a nie tylko polegać na modernizacji przez zagraniczne agencje.

W oczekiwanym odbiciu od tegorocznego spowolnienia, turecki rząd oczekuje, że gospodarka kraju wzrośnie średnio o 5,2 % rocznie między 2012 a 2017, czyli ponad dwa razy szybciej niż wynosi średni wzrost przewidywany dla członków Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD ). Jest to wyraźny sygnał, że w tym kraju przywódcy mają wiarę w jego potencjał mimo problemów z najważniejszymi partnerami handlowymi.

Źródło: todayszaman.com

About Julia Krajcarz

KOMENTARZE