Home / Gospodarka / Handel / Turcja: Zmiany przepisów dot. importu żywych zwierząt

Turcja: Zmiany przepisów dot. importu żywych zwierząt

Zgodnie z nowymi zapisami regulującymi uzyskanie certyfikatu zdrowotnego dla importowanych zwierząt przeznaczonych na ubój, licencja importowa będzie wydawana jedynie zwierzętom mającym pochodzenie jednakowe z krajem eksportującym. Zwierzęta pochodzące z eksportu pośredniego nie dostaną zezwolenia na eksport do Turcji. W celu zweryfikowania i dopuszczenia importu z poszczególnych krajów – eksporterów, specjalne delegacje sanitarno-weterynaryjne z tureckiego Ministerstwa Zdrowia przeprowadzą analizy i wyznaczą zwierzęta nadające się na eksport.

Z kolei w Turcji importowane zwierzęta zostaną poddane ponownej kontroli ze strony państwowych inspektorów, 21-dniowej (bydło), 7-dniowej (owce) kwarantannie oraz szczepieniom przeciw pryszczycy. Jeśli podczas kwarantanny zaistnieją podejrzenia o obecności jakiejś choroby, eksporter nie będzie mieć prawa do roszczeń o odszkodowanie. Zdrowe zwierzęta trafią do ubojni, gdzie cały proces uboju i przetwórstwa będzie przebiegał pod ścisłą kontrolą sanitarno-weterynaryjną tureckiego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Hodowli.

 

Źródło: hurriyet.com.tr

About Dorota Mikolajczyk

KOMENTARZE