Home / Bałkany / Turcja / Turcja: Zmiany zasad produkcji wędlin

Turcja: Zmiany zasad produkcji wędlin

Tureckie Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Hodowli zdecydowało o nowych zasadach produkcji wędlin, celem niedopuszczenia do handlu niepełnowartościowych lub sfałszowanych mięsnych produktów spożywczych.

Wejdzie w życie zakaz produkcji kiełbas, salami i parówek powstałych ze zmieszanego mięsa zwierząt różnych gatunków. Wedle informacji ministerstwa wymienione wędliny będą mogły być produkowane albo tylko z mięsa białego, albo tylko czerwonego. Tak więc wędlina cielęca będzie zawierała 100% mięsa cielęcego, drobiowa kurza – 100 % mięsa kurzego, a indycza – tylko mięso indycze. Zatem nie będzie możliwa sprzedaż wędlin, zawierających przykładowo 60 % cielęciny i 40 % mięsa drobiowego.

Ministerstwo zorganizowało w ostatnim tygodniu kwietnia zebranie przedstawicieli czołowych w kraju producentów wędlin, a także naukowców z uczelni rolniczych. Wyłoniona komisja rozpoczęła prace precyzujące nowe zasady, które planowo mają wejść w życie pod koniec bieżącego roku. Tę przybliżoną datę wyznaczono, kierując się chęcią sprzedaży większości zapasów wędlin, wyprodukowanych wedle starych zasad.

Po przygotowaniu projektu przez powołaną komisję, trafi on do następnej, utworzonej z przedstawicieli Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Hodowli, Ministerstwa Zdrowia, organizacji pozarządowych oraz Tureckiego Komitetu Normalizacyjnego. Po wniesieniu ewentualnych poprawek, ministerstwo rolnictwa wyda nowe rozporządzenie.

Producenci wędlin, którzy nie dostosują się do nowych zasad, poniosą kary pieniężne, a także ich przypadki będą nagłaśniane i piętnowane, poprzez podanie pełnych danych ich firm na stronie ministerstwa rolnictwa, przeznaczonej dla ujawniania nieuczciwych producentów żywności.

Źródła: ntvmsnbc.com, habername.com

About Julia Krajcarz

KOMENTARZE