Home / Polityka / Turcja znosi zakaz noszenia chust w szkołach

Turcja znosi zakaz noszenia chust w szkołach

Turcja zniosła zakaz noszenia hijabów w szkołach zapewniających wychowanie religijne, co zostało szeroko skrytykowane przez sekularystów, którzy mają to za dowód na to, że rząd idzie w kierunku islamizacji porządku obrad.

Posunięcie jest krytykowane przez sekularystów, którzy postrzegają zmianę jako dowód na to, że rząd Recepa Tayyipa Erdoğana popycha kraj w kierunku reform bliższym państwu wyznaniowemu.

Edukacja jest jednym z głównych pól bitewnych między religijnymi konserwatystami, którzy stanowią fundament poparcia dla Partii Sparwiedliwości i Rozwoju (AKP) i premiera, Recepa Tayyipa Erdoğana, i świeckich przeciwników,  oskarżających go o wprowadzanie ukradkiem w życie publiczne islamskich wartości. Wspomniane świeckie obawy wzrosły zwłaszcza w tym roku, kiedy Erdoğan powiedział, że jego celem jest umocnienie „religijne młodzieży” i właśnie jego partia będąca u władzy w ostatnim dziesięcioleciu przeforsowała reformę systemu edukacji, która zwiększyła rolę szkół religijnych w państwie.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem ogłoszonym pod koniec listopada (wejdzie w życie w roku akademickim 2013/2014), uczniowie w zwykłych szkołach będą mogli nosić chusty podczas lekcji Koranu. Erdoğan powiedział, że decyzja została podjęta w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne. Warto jednak dodać, że rozporządzenie znosi nie tylko zakaz noszenia hidżabów, ale również wymóg noszenia szkolnych mundurków.

„Pozwólmy każdemu ubrać swoje dziecko według własnego uznania, według swoich możliwości” – powiedział Erdoğan na konferencji prasowej w Madrycie. Dodał iż wszystkie te działania zostały podjęte w związku z zapotrzebowaniem obywateli. Ostatnia reforma, która została zatwierdzona w marcu umożliwiła tzw. „imam hatip”, szkołom specjalizującym się w edukacji religijnej w połączeniu z nowoczesnym programem, przyjmowanie dzieci w wieku od 11 lat, a nie jak miało to miejsce dotychczas – 15 lat.

Eğitim-Sen, związek działający w sektorze edukacji, skrytykował noszenie szkolnych mundurków i chust. Związek złożył oświadczenie, w którym zauważył, iż zmiany w przepisach dotyczące stroju są ważne, umożliwiają nam zobaczenie do jakiego stopnia intensywności system edukacji staje się przesiąknięty religią.. Dodał też, że symbole religijne, które rozprzestrzeniają wyznaniowy styl życia w szkołach, będą miały negatywny wpływ na psychikę rozwijających się dzieci i w związku z tym zdecydowanie nie powinny być stosowane.

Jednak słychać wiele głosów popierających reformę. Gürkan Avcı, przewodniczący Demokratycznych Edukatorów Związku (Democratic Educators’ Union) powiedział, że 12 września 1980 roku, podczas zamachu stanu, Turcy utracili dziedzictwo poprzez zmianę ubioru. „Nie będziemy w stanie uratować systemu edukacji  od przewrotnych skutków ucisku, rytuałów, dogmatów i myślenia o okresie „zimnej wojny”, dopóki nauczyciele i uczniowie nie będą wyzwoleni” – powiedział. Cokolwiek miał na myśli, warto zadać sobie pytanie czy działanie tureckiego rządu to krok wstecz czy może realizacja swobód obywatelskich i wolności religijnej, która wiąże się również z noszeniem strojów charakterystycznych dla danej religii.

Żródło: guardian.co.uk

About Agata Michalewicz

KOMENTARZE

Właśnie w tym rzecz, dla jednych zniesienie zakazu to więcej demokratycznych swobód i coś raczej normalnego i godnego poparcia (w końcu wcześniej to był zakaz właśnie), a dla innych będzie wyrazem odwrotu od demokracji na rzecz religii. Wszystko zależy od tego z jakiej perspektywy się spojrzy :)

Moim osobistym zdaniem Turcja powinna przejść etap znoszenia wcześniejszych zakazów – by osiągnąć etap dojrzałej demokracji, do niego jeszcze daleko.