Home / Bałkany / BiH / Turcy inwestują w sektor energetyczny BiH

Turcy inwestują w sektor energetyczny BiH

Wiodące w sektorze energetycznym spółki tureckie są gotowe inwestować na terenie Bośni i Hercegowiny. Jest to rezultat ostatniej wizyty tureckiego Ministra Energetyki, Przemysłu i Górnictwa Erdala Trhulja.

Na początku sierpnia Trhulj wraz z Ministrem Energetyki i Zasobów Przyrodniczych Tanerem Yildizem oraz Ministrem Finansów Mehmetem Simsekiem uczestniczyli w turecko-bośniackim spotkaniu dotyczącym inwestycji energetycznych.

Jak podaje Agencja Anadolija (AA) przedstawiciele siedmiu tureckich spółek we wrześniu i październiku mają ponownie odwiedzić BiH, aby zobaczyć konkretne lokalizacje oraz rozmawiać z przedstawicielami władzy o możliwościach inwestycyjnych.

Informację tą potwierdził były premier FBiH oraz dyrektor generalny „Elektroprivreda BiH” (EPBiH) oraz ekspert w dziedzinie energetyki Edhem Bičakčić. Podczas spotkania z Ministrem Trhuljem, Bičakčić zaprezentował tureckim inwestorom prawne możliwości i potencjał BiH w zakresie farm wiatrowych, energii słonecznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Publiczne inwestycje będą prowadzone przez Ministerstwo Energetyki, Przemysłu i Górnictwa FBiH, zaś Bičakčić koordynować będzie prywatne inwestycje firm tureckim w sektorze energetycznym.
Tureckie spółki wyraziły zainteresowanie przetargami na projekty energetyczne rządu FBiH, czyli budowy bloków cieplnych, na wzór tych w miejscowości Bugojno.

Bičakčić uważa, że projekty w energetyce są wielką szansą na rozwój BiH.
– Tureccy przedsiębiorcy są skłonni inwestować w sektorze energetyki w BiH. Do tej pory znalazło się siedmiu potencjalnych inwestorów. Podkreślam, że chodzi o tureckie inwestycje na terenie BiH. Turcja jest gotowa pomóc w sektorze rolnictwa, energetyki i turystyki. Przedsięwzięcia, które prowadzimy mają na celu rozwój konkretnych działań w sektorze energetyki – powiedział Bičakčić. Dodał także, że aktualnie BiH wykorzystuje 35 procent potencjału hydroenergetycznego i należałoby wykorzystać także pozostałą część.

– W sektorze małych elektrowni wodnych wykorzystuje się mniej niż 10 procent potencjału, zatem jest to szerokie pole do działania. Przy wsparciu polityków oraz złagodzeniu procedur administracyjnych, będzie można zrealizować liczne projekty – podkreślił Bičakčić.
W prezentacji Bičakčicia wzięli udział najbardziej wpływowi ludzie z sektora energetycznego Turcji, którzy podczas wizyty w BiH zobaczą konkretne lokalizacje, przeprowadzą rozmowy z należytymi instytucjami, lokalną społecznością, czyli przedstawicielami władz lokalnych oraz federalnych, w zależności od wielkości obiektu energetycznego.

BiH dysponuje ponad 50 źródłami energii odnawialnej, włączając w to ogromny potencjał hydroelektryczny z prawie tysiącem małych, średnich i dużych rzek.

Źródło: seebiz.net

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE