Home / Gospodarka / Turecka gospodarka chwieje się w posadach
Przemysł w Turcji - aa.com.tr.jpeg

Turecka gospodarka chwieje się w posadach

Niepewna sytuacja polityczna wewnętrzna i zagraniczna Turcji oraz niestabilność gospodarcza w kraju, zmusiły Ankarę do zredukowania celów ekonomicznych na lata 2016-2018 do skromniejszego poziomu.

Zgodnie z rozporządzeniem tureckie Ministerstwo Rozwoju jak co roku przygotowało perspektywę średnioterminową (OVP) na lata 2016-2018. Dokument, opublikowany w Dzienniku Ustaw, to podstawowy dokument, który określa podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla całego sektora publicznego. Proces przygotowania budżetu administracji centralnej zaczyna się od akceptacji perspektywy średnioterminowej przez rząd.

Analizując cele na 2016 rok, warto zauważyć, że zbyt optymistycznie założono cele dla roku 2015. Począwszy od wzrostu gospodarczego, nie osiągnięto celów inflacji i bezrobocia. Jedyną dobrą wiadomością jest poziom deficytu na rachunku bieżącym, który można traktować jako „odzysk” wynikający z niskiego wzrostu. OVP obniżyła także poziom wzrostu z 4 proc. do zaledwie 3. Biorąc pod uwagę fakt, że wzrost w minionym kwartale nie był szczególnie dobry, nawet 3 proc. wydaje się być optymistycznym szacunkiem.

Do tej pory w perspektywie średnioterminowej określano dochód narodowy przy obecnych cenach w stosunku do kursu dolara, a cel na 2015 r. ustalono na 850 mld USD. W nowej perspektywie wykorzystano stosunek dolara do parytetu siły nabycia (stosunek deficytu obrotów bieżących do dochodu narodowego). Oznacza to, że trudno będzie spełnić postawiony cel. Deficyt obrotów bieżących szacuje się wg nowych wskaźników na 36,7 mld USD.

Inflacja i bezrobocie to dwa inne cele, których nie udało się spełnić w 2015 roku. OVP ma nadzieję, że inflacja konsumencka na koniec roku wyniesie 7,1 proc, podczas gdy cel wynosił 6,3 proc. Szacowano również, że bezrobocie do końca 2015 r. nie przekroczy 10 proc., natomiast nowa perspektywa stwierdza, że będzie to 10,5 proc.

Wygląda również na to, że niski wzrost gospodarczy spowoduje niższy deficyt obrotów bieżących niż zakładano. Zamiast oczekiwanych 46 mld USD deficytu na koniec 2015 r., deficyt szacuje się na 36,7 mld USD. Oznacza to, że deficyt obrotów bieżących w relacji do PKB spadnie do 5,2 proc.

Globalna gospodarka podnosi się z kryzysu w 2008 roku. Jednak poprawa ta różni się w poszczególnych krajach. Podwyżki stóp, spowolnienie w Chinach, spadek cen surowców, wahania finansowe, spadek globalnego popytu, słaby napływ kapitału i osłabienie walut krajowych na rynkach wschodzących, wszystkie te czynniki wskazują na dalsze pogorszenie sytuacji, zwłaszcza dla gospodarek wschodzących. Wraz ze wzrostem ryzyka geopolitycznego te zmiany mogą ograniczyć globalne oczekiwania wzrostu w najbliższych latach. Podczas gdy koszt międzynarodowego finansowania dla krajów rozwijających się wzrósł, ceny surowców pozostały niskie, co ma negatywny wpływ na wzrost gospodarczy. Od początku 2015 r. kraje takie jak Chiny, Rosja czy Brazylia robią wszystko, by zapewnić stabilność finansową. Z nowego OVP wynika, że obecna sytuacja gospodarcza w krajach wschodzących pogorszy się.

Perspektywa średnioterminowa dla Turcji również nie jest optymistyczna. Popyt międzynarodowy będzie nadal negatywnie wpływać na wzrost gospodarczy. PKB w 2015 r. wzrośnie o ok. 3 proc.

OVP na przyszły rok przewiduje wzrost wynoszący 4 proc., zaznaczając, że cel będzie można osiągnąć tylko z popytu krajowego.

Prognozowany na 2016 r. wzrost wynoszący 4 proc. będzie powodował dalszy wzrost bezrobocia. Na koniec 2015 r. przewiduje się bezrobocie wynoszące 10,5 proc. Optymistyczniej wygląda kwestia inflacji. We wrześniu 2015 r. roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 7,9 proc. Oczekuje się, że na koniec roku wyniesie 7,6 proc. Prognozy zakładają, że w 2016 r. inflacja wyniesie 6,5 proc.

Nowy OVP rokuje optymistyczne cele na obniżenie deficytu obrotów bieżących. Wzrost eksportu, spadek importu i deficytu w handlu zagranicznym spowodują jego zmniejszenie do 66 mld USD w 2016 r. Natomiast obecny deficyt w turystyce i innych źródłach dochodu do 33 mld USD. Tym samym oczekuje się, że relacja deficytu obrotów bieżących do dochodu narodowego spadnie do 4,9 proc.

Perspektywa średnioterminowa jest cennym źródłem informacji nie tylko dla rządzących krajem, ale także dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy pragną poznać pozycję państwa, w którym zamierzają zainwestować.

Źródło: sabah.com.tr, hurriyet.com.tr, hurriyetdailynews.com (1), (2)

About Katarzyna Glinko

Absolwentka politologii i stosunków międzynarodowych, stypendystka programu Socrates Erasmus w Turcji. Mieszkała w Stambule, gdzie studiowała Business & International Relations na İstanbul Kültür Üniversitesi. Miłośniczka dalekich i bliskich podróży, uwielbia odkrywać nowe miejsca, ale też wracać do tych ukochanych. Jest autorką przewodnika "Stambuł i europejska część Turcji".
KOMENTARZE