Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Turecki statek badawczy na „greckim” szelfie kontynentalnym

Turecki statek badawczy na „greckim” szelfie kontynentalnym

Turecki statek badawczy „Piri Reis” wpłynął 22.03.2012r. na obszar greckiego szelfu kontynentalnego na północny zachód od wyspy Mitilini.

Greckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zakomunikowało, że w porozumieniu z władzami portowymi podjęto odpowiednie działania i zleciło ambasadzie Grecji w Ankarze skierowanie noty protestacyjnej do MSZ Turcji.

Ankara stanowczo zaprzeczyła, jakoby Piri Reis prowadził poszukiwania ropy naftowej lub gazu ziemnego na Morzu Egejskim. Przywołując – znane już – tureckie stanowisko, podkreślono, że ​​zgodnie z warunkami Porozumienia z 1976 r. obydwa rządy mają zakaz prowadzenia takich badań, do momentu rozgraniczenia szelfu kontynentalnego [jest to umowa zawarta pomiędzy Grecją a Turcją, po wniesieniu przez Ateny do MTS – przyp.red.]

W pisemnym oświadczeniu wydanym przez tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych czytamy:

– Szelf kontynentalny na Morzu Egejskim nie został jeszcze podzielony pomiędzy Turcję i Grecję. Moratorium zawiesza działania mające za zadanie poszukiwania ropy naftowej lub gazu ziemnego poza wodami terytorialnymi Morza Egejskiego, a uzgodnienia przyjęte przez oba kraje w 1976 roku w Porozumieniu z Berna są nadal aktualne.

Oświadczenie zastrzega jednak:

– badania naukowe i morskiemogą być prowadzone poza celami moratorium przez obydwa kraje na wodach międzynarodowych Morza Egejskiego bez żadnych ograniczeń. Nie jest wymagana uprzednia zgoda, zawieranie umowy czy informowanie siebie nawzajem za pośrednictwem oficjalnych kanałów.

Rzecznik Ministerstwa dodaje:

– Zostaliśmy powiadomieni przez Uniwersytet w Izmirze o badaniach naukowych dokonywanych z pokładu Piri Reis na wodach międzynarodowych Morza Egejskiego, a także na wodach tureckich. Mają one potrwać do 29 marca 2012 roku. Badania są obsługiwane także przez Centralną Radę Badań Naukowo-Technicznych (TÜBİTAK). Zaplanowane zostały rok temu, a o ich prowadzeniu poinformowano Międzyrządową Komisję Oceanograficzną UNESCO. Tego typu biologiczno-oceanograficzna działalność badawcza nie łączy się w żaden sposób z poszukiwaniami ropy naftowej lub gazu ziemnego. Popieramy ich konstruktywny charakter.

W odpowiedzi Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Grecji stwierdził, że powiadomienie państwa nadbrzeżnego, w tym wypadku Grecji, o prowadzonych badaniach naukowych w wodach leżących na szelfie kontynentalnym jest – zgodnie z międzynarodowym prawem morskim i praktyką międzynarodową – wymagane w celu zapewnienia poszanowania suwerenności państw.

Jednocześnie przypomniał, że greckie stanowisko jest niezmienne i zgodne z prawem międzynarodowym, w szczególności Konwencją o Prawie Morza z 1982 roku.

– Nasza opinia w sprawie rozdzielenia szelfu kontynentalnego z Turcją jest spójna i nie jest otwarta na dowolną interpretację – powiedział dodając, że Grecja nadal będzie podchodzić do poprawy stosunków dwustronnych konstruktywnie i w oparciu o poszanowanie prawa międzynarodowego oraz suwerenności narodowej

Tekst: ethnos.gr, ert.gr, ethnos.gr (źródło nr 2)

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE