Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Ubezpieczenia na życie: Chorwat przeznacza 50 euro, Słoweniec 300

Ubezpieczenia na życie: Chorwat przeznacza 50 euro, Słoweniec 300

Wrzesień 2008 roku ubezpieczyciele zakończyli z rekordowymi 7, 4 mld kun premii, we wrześniu tego roku osiągnęła ona poziom 6,9 mld. Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej mogłoby ujednolicić trzeci filar emerytalny i ubezpieczenie na życie.

Nowe prawo o ubezpieczeniach (całkowicie zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej), inicjatywa, by ubezpieczenia na życie były połączone w ramach jednego podatku ze składkami na trzeci filar emerytalny i narodowa strategia edukacji finansowej obywateli – oto projekty, którymi w najbliższych miesiącach zajmować się będzie branża ubezpieczeniowa
Podczas gdy stare prawo było ubezpieczycielom narzucone, jako że nie brali udziału w przygotowaniu projektu ustawy, tym razem, wraz z instytucjami takimi jak Chorwacka Agencja Nadzoru Usług Finansowych (Hanfa), Chorwacki Urząd Ubezpieczeń (HUO) i Chorwackie Towarzystwo Aktuariuszy (HAD) mają możliwość wnikliwego przyjrzenia się propozycjom Ministerstwa Finansów. Projekt ministerstwa oczywiście ma swoje mocniejsze i słabsze punkty. Jednak przedstawiciele branży oczekują, że tym razem będą mieli „prawo głosu”. Wyrażają również nadzieję, że zasady, wedle których nowe prawo będzie działało także po przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej, w przeciwieństwie do poprzednio stosowanych rozwiązań i umożliwi sprawne i racjonalne funkcjonowanie tego sektora.
Przykładowo, nowa ustawa ponownie umożliwia jednemu właścicielowi posiadanie agencji ubezpieczeniowej i agencji pośredniczącej, co oznacza, że ubezpieczyciele znów będą mogli zakładać własne agencje. Ta praktyka była wcześniej powszechnie stosowana i oceniana pozytywnie, jednak po wprowadzeniu przez obowiązujące obecnie prawo zakazu, ubezpieczyciele byli zmuszeni w przyspieszonym tempie sprzedać swoje agencje.
Jako przykład niekorzystnego rozwiązania w projekcie nowej ustawy ubezpieczyciele wskazują szereg zapisów umożliwiających Chorwackiej Agencji Nadzoru Usług Finansowych orzekanie post factum o warunkach i kryteriach przyznania bądź utraty poszczególnych praw przez ubezpieczycieli, co w praktyce może prowadzić do niejasności. Ubezpieczyciele mają nadzieję że w ramach nowej ustawy znajdzie się zapis obecny już w propozycji ustawy emerytalnej, umożliwiający  wypłacanie świadczeń emerytalnych także przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Dlatego też Chorwacki Urząd Ubezpieczeń w najbliższym czasie wyjdzie z inicjatywą zmiany przepisów podatkowych, tak, aby wprowadzić pewne ulgi dla ubezpieczycieli pod warunkiem, że ubezpieczenie na życie będzie obejmowało okres do emerytury, a środki z niego będą wykorzystywane do wypłaty świadczeń emerytalnych. Chorwacka Agencja Nadzoru Usług Finansowych wyraziła już swoje poparcie dla tego pomysłu, cięższym zadaniem będzie przekonanie Rządu i odpowiednich ministerstw, iż ubezpieczenia na życie mogą pomóc w rozwiązaniu złożonego problemu systemu emerytalnego, a przez to także przysłużyć się całej polityce socjalnej.
Trzecim projektem, w którym ubezpieczyciele wezmą aktywny udział, będzie strategia edukacji finansowej obywateli. Rząd w październiku wyraził poparcie dla tej inicjatywy i zlecił Ministerstwu Finansów by we współpracy z pozostałymi organami rządowymi, instytucjami naukowymi i edukacyjnymi, stowarzyszeniami ochrony konsumentów i instytucjami finansowymi w ciągu roku przedstawiło propozycję projektu edukacji finansowej konsumentów. Jak podkreślają przedstawiciele branży ubezpieczeniowej, prace nad wzrostem świadomości finansowej obywateli, zwłaszcza dotyczącej wartości ubezpieczeń są głównym warunkiem dalszego, sprawnego rozwoju tej gałęzi gospodarki. Dotyczy to zwłaszcza ubezpieczeń na życie, które jako jeden z najmniej ryzykownych sposobów lokowania oszczędności mogą obywatelom zapewnić odpowiedni standard życia po przejściu na emeryturę, jako, że istniejący system emerytalny już od dłuższego czasu nie spełnia właściwie swojej funkcji.

Tekst: vecernji.hr, tłum. i red. Karolina Włodarczyk

About Joanna Nowak

...
KOMENTARZE