Home / Bałkany / BiH / Udział BiH w 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Udział BiH w 67. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

We wtorek, 18 września, rozpoczęła się 67. sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. W dniach 25 września – 1 października odbywa się coroczna debata ogólna, której głównymi tematami będą: Milenijne Cele Rozwoju, zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo żywnościowe, rola mediacji w pokojowym rozwiązywaniu sporów, rozbrojenie oraz reforma ONZ.  

25 września, pierwszego dnia sesji, wystąpił Bakir Izetbegović, przewodniczący Prezydium BiH. W swoim przemówieniu mówił o konflikcie izraelsko – palestyńskim, dla którego niezbędne jest natychmiastowe znalezienie rozwiązania i przyspieszenie tempa negocjacji pokojowych i w którym społeczności międzynarodowej nie wolno stosować (dalej) „podwójnych standardów” w zależności od strony konfliktu. B. Izetbegović skomentował reakcje na film obrażający uczucia religijne wyznawców islamu, określając sam film jako „głęboko obraźliwy”, ale przemoc, której dopuszczono się w trakcie protestów jako „nie do zaakceptowania” i „godną potępienia”.

– Oczywiście, istnieje wolność wypowiedzi, ale istnieje też prawo do godności. Nie możemy narzucić swojej ideologii lub religii nikomu. Musimy promować tolerancję, ale także wzajemny szacunek. W związku z tym, jako odpowiedzialni liderzy musimy przeprowadzić szczerą debatę na temat granic wolności słowa, w czasie, gdy wolność jest wykorzystywana by wzbudzać nienawiść i obrażać godność innych – powiedział B. Izetbegović. Zgodnie z jego słowami, nie istnieje konflikt Wschodu i Zachodu, a jedynie ludzie, którzy wizję konfliktu wykorzystywali dla własnych celów. Oświadczył, że Bośnia i Hercegowina może być przykładem, z którego powinien uczyć się cały świat, bo jej historia i wieloetniczność stanowią doskonałą lekcję pokojowego współistnienia różnorodności.

Do Nowego Jorku przyleciał również Zlatko Lagumdžija, minister spraw zagranicznych BiH, który wziął udział w licznych konferencjach i panelach dyskusyjnych towarzyszących sesji, a także rozmowach bilateralnych. W środę (26 września), podczas drugiego dnia sesji, spotkał się z Sekretarz Stanu USA, Hillary Clinton, której przedstawił aktualna sytuację polityczną w BiH, a od której uzyskał zapewnienie o wsparciu USA dla aspiracji euroatlantyckich dla integralnej i jednolitej BiH. Z. Lagumdžija wziął też udział w spotkaniu na najwyższym szczeblu, na którym Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon przedstawił globalną inicjatywę „Education First” – „Najpierw edukacja”.

Minister przyglądał się posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, na którym rozmawiano o sytuacji w Syrii oraz wziął udział w spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Bośni i Hercegowiny Organizacji Współpracy Islamskiej, na którym przedstawiono możliwości inwestowania w BiH. Minister otrzymał też zaproszenie na spotkanie ministrów OBWE, które odbędzie się pod koniec roku w Dublinie, a także odbył rozmowę z ministrami spraw zagranicznych: Serbii – Ivanem Mrkiciem (z którym poruszono kwestię potrzeby rozwoju współpracy regionalnej oraz współpracy ekonomicznej), Islamskiej Republiki Pakistanu – Hiną Rabbani Khar oraz Republiki Iraku – Hoshiyarem Zebarim.

źródła: oslobodjenje.ba, oslobodjenje.ba

About Ewa Janas

KOMENTARZE