Home / Bałkany / BiH / UE zmienia podejście do BiH
bih_eu - 6yka.com

UE zmienia podejście do BiH

Pierwsza oficjalna wizyta Federici Mogherini, wysokiej przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, oraz Johannesa Hahna, komisarza ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych, została przyjęta zarówno przez większość sceny politycznej, jak i regionalne media jako rozpoczęcie nowego rozdziału w relacjach BiH-UE.

Przedstawiciele unijni spotkali się z członkami Prezydium BiH, przedstawicielami partii politycznych i organizacji pozarządowych. Uzyskali informacje na temat aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, procesu konstruowania władzy na wszystkich poziomach i przede wszystkim gotowości do dialogu z UE w związku z nową strategią organizacji względem BiH.

Wszyscy politycy zgodnie podkreślili gotowość do wdrażania reform i spełniania kryteriów stawianych BiH. Unijni przedstawiciele informowali o nowych propozycjach UE oraz idących za nimi obowiązkach. Podkreślili rolę ich wizyty przed planowanym na połowę grudnia spotkaniem Rady do Spraw Zagranicznych, gdzie omawiane ma być niemiecko-brytyjskie stanowisko przyjęte przez państwa UE, o którym już pisaliśmy.

Media w regionie komentowały te wydarzenia, stwierdzając, że alternatywą dla członkostwa w UE jest jedynie destrukcja. Zwracały również uwagę na informację dotyczącą budżetu UE, z którego dla BiH przeznaczono 80 mln EUR, a wykorzystano tylko połowę tej kwoty, bo politycy nie mogli się porozumieć co do celów, na które te fundusze mogłyby być przeznaczone.

 

Źródło: balkans.aljazeera.net, radiosarajevo.ba, klix.ba 1, 2, 3

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE