Home / Polityka / Polityka zagraniczna / Unia Europejska apeluje o spokój w Macedonii

Unia Europejska apeluje o spokój w Macedonii

Unia Europejska ponownie zaapelowała o zachowanie spokoju w Republice Macedonii, wzywając przywódców partii politycznych oraz ich zwolenników do przestrzegania Konstytucji i praw obowiązujących w kraju.

Nowy apel Brukseli oficjalnie ogłosił rzecznik prasowy Komisji Europejskiej Sébastien Brabant i jest on identyczny z pierwszym stanowiskiem przekazanym przez Stałe Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Skopje, które zostało wystosowane po starciach w parlamencie i jego okolicach 24 grudnia 2012 roku.

Sprzeciw Unii Europejskiej wywołało wezwanie do obywatelskiego nieposłuszeństwa poprzez kontynuowanie protestów oraz blokowanie skrzyżowań drogowych w Skopje i innych głównych miastach w Macedonii ogłoszone przez aktywistów i zwolenników partii opozycyjnej SDSM (Socjaldemokratyczna Unia Macedonii). Unia Europejska wymaga bezzwłocznego zakończenia konfrontacji.

– Z niepokojem obserwujemy polityczne starcia w okolicy budynku parlamentu i wzywamy wszystkie strony do zaprzestania wszelkich agresywnych i prowokacyjnych działań – apeluje Brabant.

Chociaż w UE nikt nie chce komentować, czy i w jaki sposób ostatnie wydarzenia w Macedonii wpłyną na wiosenny raport z oceną zdolności kraju do zdobycia pozytywnej rekomendacji i ostateczne rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, pewne jest, że wydarzenia te zostaną odnotowane.

Źródła: plusinfo.mk, sitel.com.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE