Home / Bałkany / Albania / UNODC ostrzega przed robieniem interesów na Bałkanach
korupcja - cdm.me

UNODC ostrzega przed robieniem interesów na Bałkanach

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości (UNODC) opublikowało raport, zgodnie z którym Bośnia zajmuje czwarte miejsce w regionie pod względem korupcji w biznesie. Niechlubny prym wiedzie Serbia, która wyprzedziła Albanię i Chorwację.

Raport pt. „Biznes, korupcja i przestępczość na Zachodnich Bałkanach: Wpływ korupcji i innych przestępstw na sektor przedsiębiorstw prywatnych” ukazał się 24 października 2013 r. w Brukseli. Na podstawie ankiet przeprowadzonych w ponad 12 700 przedsiębiorstwach ustalono, że korupcja jest niezwykle częstą praktyką wśród zajmujących się biznesem mieszkańców Bałkanów. Raport zwraca uwagę na to, że zjawisko korupcji jest trzecim w kolejności czynnikiem zagrażającym lokowaniu biznesu w tym regionie. Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie, odsetek łapówkarstwa w pięciu sektorach gospodarki objętych badaniem(produkcja, budownictwo, handel, transport, oraz sektor żywnościowy) najwyższy jest w Serbii i wynosi 17%. Kolejna jest Albania – 15,7%, za nią Chorwacja – 10,7%, a kolejna Bośnia i Hercegowina, którą zachodnia sąsiadka „prześcignęła” tylko o 0,3%.

Łapówki najczęściej przyjmowane są w postaci pieniężnej – 35,7%, inne formy wręczania korzyści to jedzenie i picie (33,6%), a także przysługa wykonana w zamian za inną przysługę. Wedle raportu głównym celem, który przyświeca wręczającym łapówkę, jest przyśpieszenie procedur towarzyszących operacjom biznesowym – ok. 40% wszystkich łapówek. Kolejny powód to lepsze traktowanie (14,1%), a także możliwość finalizacji procedury (12,7%). Niektórzy wręczali łapówki także po to, by zaskarbić sobie przychylność urzędnika w przyszłości (18,1%). Mniej niż 2% przedsiębiorców zdecydowało się na ujawnienie procederu. Ankietowani przeważnie odpowiadali, że ich zdaniem zgłaszanie tego przestępstwa do odpowiednich służb jest „bezcelowe”, lub że jest to „powszechna praktyka”. Niektórzy stwierdzili też, że jest to „forma wdzięczności”.

Zastępca dyrektora UNODC Sandeep Chawla stwierdził, że raport może przyczynić się do podjęcia odpowiednich kroków mających na celu zapobieganie przestępstwom korupcyjnym. Pochwalił także bałkańskie władze za współpracę, która pomogła zbadać skalę problemu w regionie, oraz jego charakter.

Źródło: indikator.ba, unodc.org, mz.gov.pl

About Karolina Serszyńska

KOMENTARZE