Home / Bałkany / Macedonia / Urlop macierzyński i tacierzyński w Macedonii
father-Son

Urlop macierzyński i tacierzyński w Macedonii

Mężczyźni w Macedonii nie chcą korzystać z urlopu tacierzyńskiego, choć prawnie mają taką możliwość. Powodów jest wiele, ale najczęściej mówi się o tradycyjnych podziałach obowiązków. Przewijanie, karmienie i pielęgnowanie noworodka to kobiece zajęcia. W tym roku jak dotąd tylko jeden mężczyzna skorzystał z przysługującego mu prawa do urlopu. W 2013 roku skorzystało z niego jedenastu mężczyzn, a w 2012 – dwudziestu.

Choć w tym roku pierwsze lody przełamał mieszkaniec Kiczeva, statystki prowadzone przez Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego pokazują, że najchętniej na urlop idą mieszkańcy Skopja. W zeszłym roku wśród jedenastu mężczyzn, którzy skorzystali z urlopu, siedmiu pochodziło ze stolicy Macedonii i po jednym z Radovisz, Strumicy, Tetova i Sztipu.

- Trzeba działać na rzecz promowania urlopów tacierzyńskich wśród mężczyzn, ponieważ potwierdzono, że włączenie ojca w proces wychowania dobrze wpływa na psychiczny rozwój dziecka i zwiększa udział kobiet w rynku pracy. Z tego powodu, należy dołożyć starań, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość pójścia na urlop tacierzyński lub urlop macierzyński podzielić między matkę i ojca – powiedziała Laura Adati, ekspert ds. ochrony macierzyństwa w Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie na warsztatach pt. „Środowisko, które wspiera rodzinę poprzez poprawę ochrony macierzyństwa” zorganizowanych przez MOP i macedońskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas panelu dyskusyjnego największy nacisk położono na zapewnienie lepszej opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży, matki rodzącej i jej dziecka oraz zwiększenie udziału kobiet na rynku pracy. Stwierdzono, że Macedonia jest jednym z krajów o najwyższej zgodności ustawodawstwa krajowego z postanowieniami Konwencji o ochronie macierzyństwa. Zaznaczono jednak, że należy wspierać wdrażanie prawodawstwa, co wymaga zwiększonej świadomości pracodawców, jak również promowania urlopów tacierzyńskich wśród przyszłych ojców.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Dime Spasov w swoim przemówieniu podczas warsztatu powiedział, że rząd oprócz przyjęcia Konwencji o ochronie macierzyństwa MOP, chce również dokonać zmian w prawie pracy, które według niego stanowiłyby krok w kierunku ustanowienia dodatkowych norm dotyczących ochrony matki i dziecka.

W Macedonii prawo do płatnego urlopu w wymiarze dziewięciu miesięcy ma zarówno matka, jak i ojciec. Kobieta nie może wrócić do pracy wcześniej niż czterdzieści pięć dni po porodzie.

- W interesie zdrowia dziecka po powrocie do pracy matka ma prawo do płatnego czasu wolnego na karmienie piersią (do 1,5 godziny dziennie). Prawo to przysługuje jej do momentu, gdy dziecko skończy rok. W czasie, gdy kobieta jest w ciąży, pracodawca zobowiązany jest dać jej inne zajęcie, jeśli to, co robiła do tej pory może być ryzykowne dla zdrowia: zarówno jej, jak i dziecka – powiedział Spasov.  

Macedonia zalicza się do krajów z najdłuższym płatnym urlopem. Według nowych przepisów matka może skorzystać także z dodatkowych trzech miesięcy bezpłatnego urlopu. Ma do tego prawo do momentu, gdy dziecko skończy trzy lata.

Źródła: mk.voanews.com, sitel.com.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE