Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Uwarunkowania wysokiego bezrobocia w Serbii

Uwarunkowania wysokiego bezrobocia w Serbii

Przewodniczący Serbskiej Izby Gospodarczej Miloš Bugarin stwierdził, że Serbia staje się niechlubnym liderem pod względem poziomu bezrobocia wśród państw europejskich. Stopa bezrobocia w tym kraju wynosi obecnie 24,7%. Wzrost bezrobocia jest szczególnie odczuwalny w sektorze budowlanym, motoryzacyjnym i produkcji przemysłowej.
Ministerstwo Pracy szacuje, że aktualnie ponad 762 576 mieszkańców Serbii pozostaje bez pracy. Prawie 68 000 bezrobotnych korzysta z prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek obliczany jest w zależności od stażu pracy osoby bezrobotnej. Najniższa kwota zasiłku dla osoby bezrobotnej w Serbii wynosi 14 199 RSD, najwyższa 28 397 RSD.
Najgorsza sytuacja na rynku pracy panuje w Szumadii i zachodniej Serbii. Bezrobocie w tym regionie wynosi 32,36%. Niekorzystne warunki dla szukających pracy utrzymują się również w Wojwodinie oraz południowej i wschodniej Serbii, stopa bezrobocia w tych rejonach wynosi 26,93%. Najniższym poziomem bezrobocia w Serbii może poszczycić się Belgrad (jednak w porównaniu do pozostałych stolic europejskich, poziom bezrobocia utrzymuje się tam i na tak wysokim poziomie – 13,21%). Poziom bezrobocia w tym mieście ma ścisły związek ze specyfiką miejscowego rynku pracy. W Belgradzie istnieje ogromny sektor usług publicznych, jest on także głównym miejscem inwestycji zagranicznych.
Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejszym problemem serbskiej gospodarki. Według Bugarina, poprawa sytuacji na serbskim rynku pracy wymaga zmian w systemie finansów publicznych, reformie prawa pracy oraz dostosowaniu systemu podatkowego do poziomu krajowej gospodarki.

 

Źródło: smedia.rs, vesti-online.com, rtv.rs

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE