Home / Bałkany / Bułgaria / VII Strategic Infrastructure Bulgaria 2012

VII Strategic Infrastructure Bulgaria 2012

Siódma edycja konferencji Strategic Infrastructure Bulgaria przekształciła się w podsumowanie dotychczasowej współpracy administracji i biznesu w dziedzinie infrastruktury oraz debatę na temat celów i wyzwań w okresie 2014 – 2020. W uroczystości otwarcia sympozjum wziął udział prezydent Bułgarii, Rosen Plewneliew oraz premier Bojko Borisow. Uczestniczyli w niej członkowie rządu oraz kierownicy i koordynatorzy projektów.

Główne tematy omawiane podczas konferencji to:

  1. konwergencja, wzajemne powiązania, dostęp i wspólnota operacyjna transeuropejskiej sieci komunikacyjnej;
  2. miejsce Bułgarii na komunikacyjnej mapie Europy: priorytety 2014 – 2020;
  3. rozwój strategicznej infrastruktury komunikacyjnej i ekologicznej, Bułgaria 2012;
  4. rozwój projektów związanych ze strategiczną infrastrukturą komunikacyjną i ekologiczną, finansowanych przez 3 programy operacyjne: Transport, Rozwój Regionalny i Ochrona Środowiska.

Ocena stopnia realizacji projektów w zakresie infrastruktury w Bułgarii jest pozytywna – szczególnie owocny pod tym względem był rok 2011. Jeżeli zaś chodzi o prognozy, sformułowano następujący wniosek: Boom infrastrukturalny w Bułgarii po 2014 r. będzie nadal napędzany przez dotacje z Unii Europejskiej. Równolegle jednak systematycznie tworzy się przestrzeń dla partnerstwa sektorów publicznych i prywatnych, przy uzupełnianiu części braków w kluczowych gałęziach gospodarki. Na konferencji zwrócono uwagę szczególnie na dwie takie dziedziny – politykę wodną i gospodarowanie odpadami.

Źródła: stroitelstvo.info, gradat.bg, stroitelstvo.info

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE