Home / Bałkany / BiH / W BiH nie są przestrzegane prawa człowieka

W BiH nie są przestrzegane prawa człowieka

Najczęstszą przyczyną dyskryminacji w BiH są różnice pod względem narodowym, etnicznym, religijnym oraz kwestia orientacji seksualnej. Ze strachu przez konsekwencjami ofiary rzadko decydują się na zgłoszenie wykroczeń do odpowiednich organów.

Podczas Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka aktywiści ocenili, że sytuacja w kraju z dyskryminującą Konstytucją i ustawami nie może być zadowalająca. Prawa człowieka w BiH powinny być uprawomocnione odpowiednimi ustawami, międzynarodowymi umowami i konwencjami.

Badania przeprowadzone w ramach Antydyskryminacyjnego Projektu – AD – pokazują, że obecne prawa i ustawy nie gwarantują przestrzegania praw człowieka. W BiH zagrożone są przede wszystkim prawa mniejszości narodowych, a łączy się z tym niemożliwość sprawowania urzędów państwowych (np. sprawa Sejdić-Finci). Konstytucja uniemożliwia Serbom z Federacji i Bośniakom oraz Chorwatom z Republiki Serbskiej  kandydowanie do Rządu BiH.

– Sytuacja praw człowieka w BiH w stosunku do poprzedniego roku uległa pogorszeniu. Przyczyną jest brak Rządu oraz dostosowania praw do norm europejskich – powiedziała przewodnicząca Komitetu Helsińskiego na rzecz Praw Człowieka w BiH, Vera Jovanović.

Według analiz, brak Rządu pogorszył sytuację szczególnie w dziedzinie pomocy socjalnej, czyli ochrony praw bezrobotnych, emerytów, osób niepełnosprawnych, uchodźców oraz repatriantów. Dyskryminacja w BiH jest widoczna niemal na każdym kroku.

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, Ministerstwo Praw Człowieka i Uchodźców poinformowało, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat pracowało nad ponad 5 700 sprawami dotyczącymi skarg w sprawie naruszania praw człowieka. Większość skarg dotyczy prawa pracy i kwestii społecznych.

Podkreślono, że w ramach projektu AD dotychczas wszczęto 13 postępowań dotyczących dyskryminacji. Ostatnio w Mostarze prowadzona była sprawa dyskryminacji uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz zakonnicy pracującej w instytucji publicznej, której uniemożliwiał pracę sposób ubioru.
Przypomnijmy, że Ustawa o zakazie dyskryminacji została przyjęta w 2009 roku, a za jej nieprzestrzeganie przewidziane są wysokie kary.

Tekst i zdjęcie: mojevijesti.ba, red. i tłum.: Alicja Samolewicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE