Home / Bałkany / Czarnogóra / W ciągu ośmiu lat złożono 33 000 wniosków o nadanie czarnogórskiego obywatelstwa
crnogorski pasos - vreme.com

W ciągu ośmiu lat złożono 33 000 wniosków o nadanie czarnogórskiego obywatelstwa

Minister spraw wewnętrznych Czarnogóry, Raško Konjević, powiedział, że brak obywatelstwa i dokumentów tożsamości jest największą przeszkodą na drodze do pełnej integracji społecznej bezpaństwowców.

– Od czasu wprowadzenia w życie ustawy o obywatelstwie w 2006 roku, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wpłynęło prawie 33 000 wniosków o nadanie czarnogórskiego obywatelstwa, z czego rozpatrzono ponad 31 000, a 1700 z nich jest w trakcie, powiedział Konjević z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka poświęconego bezpaństwowcom. Przypomniał również, że trzykrotnie nowelizowano ustawę o obywatelstwie tak, aby ułatwić proces jego uzyskiwania.
– Tymi, których najbardziej dotyczy problem bezpaństwowości w Czarnogórze, są Romowie, ocenił szef delegatury Unii Europejskiej w Czarnogórze, Mitja Drobnič. Jak powiedział, bezpaństwowość nie dotyka tylko jednostek, ale i krajów, w których te jednostki mieszkają. Często z powodu braku przynależności nie mogą w pełni korzystać z praw społecznych, a to prowadzi do wyobcowania całych grup ze społeczeństwa. Drobnič dodał również, że należy kontynuować wysiłki na rzecz poprawy rejestracji urodzeń oraz ułatwienia późniejszego lub ponownego wpisu do rejestru cywilnego.
Pełniący obowiązki stałego koordynatora systemu Narodów Zjednoczonych, Benjamin Perks powiedział, że na świecie jest ponad dziesięć milionów bezpaństwowców. – Oni są często poza zasięgiem zwykłych i najbardziej podstawowych rzeczy, takich jak prawo do imienia, szkoły, pracy, małżeństw, otwarcia rachunku bankowego, podróży czy znalezienia mieszkania. Perks wskazał również, że więcej niż jedna trzecia bezpaństwowców na świecie to dzieci. – Wiele z nich urodziło się bez obywatelstwa, spędzają większość życia walcząc z nierównością, którą odziedziczyły i niestety, często swoje cierpienie przekazują kolejnym pokoleniom. Rozwiązanie problemu bezpaństwowości nie jest według niego kosztowne, a największą przeszkodą jest brak danych.

Źródło: cdm.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE