Home / Gospodarka / Infrastruktura / W Macedonii wybudowano Uniwersytecką Klinikę Weterynarii

W Macedonii wybudowano Uniwersytecką Klinikę Weterynarii

Na wydziale Medycyny Weterynaryjnej została otwarta pierwsza Uniwersytecka Klinika Weterynaryjna w Macedonii. Obiekt, o wartości 100 tys. EUR, został w całości sfinansowany przez Uniwersytet św. Cyryla i Metodego.
Klinika jest wyposażona w nowoczesną aparaturę, salę chirurgiczną, laboratoria biochemiczne, parazytologiczne i mikrobiologiczne oraz w aparaturę rentgenowską i sprzęt potrzebny do diagnostyki echo i EKG. W klinice będzie pracował odpowiednio wykwalifikowany zespół ekspertów, który umożliwi najlepszą pomoc weterynaryjną.
– Wraz z otwarciem Uniwersyteckiej Kliniki zostaną wprowadzone nowe standardy i warunki szkolenia studentów, przyszłych doktorów medycyny weterynaryjnej. Oznacza to zbliżenie się do dyrektyw Unii Europejskiej w tej dziedzinie – powiedział dziekan wydziału Medycyny Weterynaryjnej Dine Mitrov.

Tekst: plusinfo.mk, tłum. i red. Joanna Durlak

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE