Home / Gospodarka / W roku 2012 banki w Kosowie odnotowały straty

W roku 2012 banki w Kosowie odnotowały straty

Banki w Kosowie odnotowały straty - koha.net

Według sprawozdań finansowych sektora bankowego, trzy z ośmiu komercyjnych banków w Kosowie odnotowały straty pod koniec roku 2012, podczas gdy wiele innych wykazuje stagnację.

Z analizy przeprowadzonej przez Centrum Badań Strategicznych i Społecznych (Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, STRASS), straty banków w ostatnim kwartale roku 2012 wyniosły 9,7 mln EUR, czyli o 55% więcej niż w kwartale poprzednim. W stosunku do września 2012 r., ilość kredytów wzrosła o 0,2%, a lokat – o 3%.

Banki czerpią zyski jedynie z lokat, podczas gdy kredyty ich nie przynoszą. Nadal widać duże różnice w oprocentowaniu kredytów i lokat. Z powodu dość konserwatywnych zasad, dotyczących kredytów, banki komercyjne w Kosowie posiadają wystarczająco dużo wolnych środków, aby nadal inwestować w papiery wartościowe i bony skarbowe.

Źródło: kosovatimes.net, koha.net

About Sylwia Zapalska

KOMENTARZE