Home / Nauka / W Serbii znaleziono jedną z najstarszych w Europie ludzkich skamielin

W Serbii znaleziono jedną z najstarszych w Europie ludzkich skamielin

fosil iz Male Balanice - b92.net

Informacje o odkryciu fragmentu skamieniałej ludzkiej szczeki, którą odnaleziono w jaskini Mala Balanica w Serbii, opublikowano w czasopiśmie naukowym „PLOS ONE”.

To odkrycie stanowi najstarsze tego typu znalezisko szczątek przodków człowieka w tej części Europy. Potwierdzono, iż skamielina ma przynajmniej 397 tys. lat, ale prawdopodobnie może mieć więcej niż 525 tys. lat, a znaleziony fragment szczęki jest najstarszą wschodnioeuropejską skamieliną hominidów z okresu średniego plejstocenu.

- Dobrze datowane skamieliny pochodzące z tego okresu są bardzo rzadkie, a ta, którą znaleźliśmy jest pod wieloma względami jedyna w swoim rodzaju. Daty, które ustalono, przesuwają granice w badaniach nad ewolucją człowieka. Pokazały one, że Bałkany tworzyły „bramę do Europy” i były jednym z trzech terytoriów, na którym zarówno ludzie, rośliny, jak i zwierzęta szukali – i znaleźli – schronienie w okresie zlodowacenia – powiedział Dušan Mihajlović z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Belgradzie, podkreślając również, że Europa południowo-wschodnia jest miejscem bardzo znaczącym dla zrozumienia ewolucji człowieka.

Mihajlović podkreślił również, że Europa południowo-wschodnia jest miejscem bardzo znaczącym dla zrozumienia ewolucji człowieka.

- Naukowcy uważają, iż do rozwoju cech neandertalskich doszło z tego powodu, że zachodnioeuropejskie populacje w okresie zlodowacenia były izolowane. W przeciwieństwie do Europy południowo-wschodniej, która nigdy nie była izolowana od Afryki i Azji, dlatego też na jej proces ewolucji miały wpływ zupełnie inne czynniki. Półwysep Bałkański, najprawdopodobniej, należał do ścisłego regionu, z którego wspólnoty ludzkie rekolonizowały Europę po wycofaniu się lodowców. Szczątki przynależą do gatunku homo erectus – wyjaśnia Mirjana Roksandić z Uniwersytetu w Winnipeg.

Przy określaniu wieku skamieliny współpracowali antropolodzy, archeolodzy oraz fizycy z Serbii, Kanady, Wielkiej Brytanii i Francji. Datowanie za pomocą techniki spektroskopii EPR (tj. elektronowego rezonansu spinowego) wykonano w laboratorium doktora Rinka oraz w reaktorze atomowym Uniwersytetu MacMaster; datowanie wieku metodą uranową przeprowadzono w centrum badawczym „GEOTOP” przy Uniwersytecie w Montrealu, natomiast datowanie promieniowaniem podczerwonym – w Centre de Recherche sur la Physique des Archéomatériaux (CRPA) Uniwersytetu w Bordeaux. Analizy osadów wykonano na Uniwersytecie Oxford Brookes.

Prace archeologiczne w Wielkiej i Małej Balenicy trwają od 2004 r., a finansowane są przez Ministerstwo Kultury Serbii. Fragment szczęki został znaleziony w 2006 r. Natomiast od 2010 r., w ramach wykopalisk, organizowana jest międzynarodowa letnia szkoła, przy współpracy Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Belgradzie oraz Uniwersytetu w Winnipeg.

Źródło: b92.net, politika.rs

About Agnieszka Prykiel

KOMENTARZE