Home / Polska i Bałkany / W Słowenii recesja

W Słowenii recesja

W lutym 2012 r. Urząd Statystyczny Republiki Słowenii (SURS) odnotował 0,6% inflację, która wynika przede wszystkim z wyższych cen paliw płynnych, ogrzewania i elektryki. W skali rocznej inflacja wyniosła 2,9%.

W pierwszych miesiącach roku ceny paliw płynnych wzrosły o 5,6%. Olej grzewczy w porównaniu z cenami sprzed 5 lat zdrożał o 86,6 %, benzyna 95-oktanowa o ponad 50%. Włącznie w lutym ceny paliw wzrosły o około 3%, elektryczność o 1,6%, a gaz o ponad 2%.

Droższe są również produkty z grupy żywności i napojów (0,8%), przy czym aż o 7,5 % podskoczyły ceny warzyw, a ceny owoców o 5,5%. Spadły natomiast o 1,6% ceny chleba i produktów zbożowych. W styczniu niższe były również ceny ubrań.

W skali roku ceny wzrosły o 2,9% (w tym samym okresie w zeszłym roku o 1,4%). Przeciętny 12 miesięczny wzrost cen wyniósł 2%.

W porównaniu z trzecim kwartałem 2011 r. aktywność gospodarcza, której sprzyjał wpływ sezonu i liczba dni roboczych, zmniejszyła się o 0,7%. Natomiast realny spadek PKB w 2011 r. wyniósł 0,2%.

PKB spada już od kilku kolejnych kwartałów, co zdaniem SURS oznacza, że słoweńska gospodarka znalazła się w recesji. W tym przypadku SURS określa recesją obniżenie aktywności gospodarczej, odnotowane na przestrzeni dwóch kolejnych kwartałów. W cenach bieżących wartość PKB wynosiła 35.639 milionów euro.

Na rozwój gospodarki w ostatnim kwartale 2011 r. pozytywny wpływ miało zapotrzebowanie rynków zagranicznych, które jest jednak coraz mniejsze. Porównanie ostatnich kwartałów roku 2011 i 2010 wskazuje bowiem 30% wzrost eksportu towarów i usług, czyli zdecydowanie mniej, niż wynikało to z pomiarów przeprowadzonych w pierwszej połowie 2011 i drugiej połowie 2010 roku.

Ponownie wyraźnie zmniejszyła się konsumpcja krajowa, w okresie pomiarowym wynosiła o 4,4% mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Powodem są niższe wydatki na spożycie ostateczne w sektorze gospodarstw domowych (1,8%mniej), niższe wydatki państwa (2,8% mniej) i niższe wydatki inwestycyjne (12,3% mniej).

Źródło: rtvslo.si

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE