Home / Kultura / Wydarzenia / Warsztaty języka macedońskiego w Toruniu
mk

Warsztaty języka macedońskiego w Toruniu

W ramach Dni Bałkańskich 2014 (9-11 kwietnia 2014 r.) Bałkanistyczne Koło Naukowe UMK zaprasza na :

— Warsztaty języka macedońskiego – czwartek godz.15.35

— Prezentację “Praktyczna nauka języka macedońskiego wśród Polaków” piątek godz. 14.15

— Warsztaty języka macedońskiego cz.2. piątek godz. 15:30

Szczegółowy plan :

WARSZTATY JĘZYKA MACEDOŃSKIEGO
prowadzenie: mgr Mirella Makurat (UJ/UMK)

czwartek, piątek
Język macedoński czyli: Czy będąc na peryferiach można być jednocześnie w centrum? (podstawowe wiadomości o języku)

Zagadnienia gramatyczne: m.in. alfabet (азбука), akcent (акцент); tworzenie czasu teraźniejszego (сегашно време); tryb rozkazujący (заповеден начин); zaimki (заменки); podwójne dopełnienie (удвојување на објектот, удвоен објект); rodzajnik określony (определен член); tworzenie czasu przyszłego (идно време); konstrukcja z partykułą ‚da’ (да-конструкција); czas przeszły dokonany (минато определено свршено време – аорист); perfekt (минато неопределено време – перфект, има-перфект); tryb (strona, status) nieświadka (прекажаност, дубитатив).

Leksykalny niezbędnik kulturowo-językowy, czyli świat w nas i wokół nas: części ciała, rodzina, dom, kraje i narodowości, zwierzęta i rośliny, żywność, nazwy uczuć i emocji, religia i świętowanie, liczby, kolory, profesje i zawody, кафе-муабет…

Десерт: tłumaczenie pieśni ludowej „Македонско девојче”, poezji miłosnej Gane Todorovskiego (wiersz „Љубавна”) oraz utworu-bricolage’u „Везилка” zespołu Foltin.

UWAGA !!!
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia na adres prowadzącej do wtorku (08.04) : mirella.makurat@yahoo.com

PREZENTACJA I PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA MACEDOŃSKIEGO
prowadzenie: lektorka języka macedońskiego mgr Elena Micevska (UŚ)

Wykład dotyczyć będzie metodyki i dydaktyki języka macedońskiego wśród polskich studentów. W trakcie zajęć zostaną omówione najtrudniejsze dla Polaków kategorie oraz najczęściej przez nich popełniane błędy. Część praktyczna umożliwi uczestnikom zajęć zapoznanie się z podstawami języka macedońskiego.

Zachęcamy do wzięcia udziału zarówno w warsztatach Mirelli Makurat (nastawionych na zapoznanie uczestników z macedońskimi realiami kulturowo-językowymi) jak i w zajęciach prowadzonych przez mgr Elenę Micevską (która profesjonalnie wyjaśni zagadnienia gramatyczne).

Źródło: facebook.com

About Zofia Dembowska

KOMENTARZE