Home / Bałkany / Czarnogóra / Czarnogóra: Wartość PKB w 2012 r. wyniosła 3 mld EUR
PKB - biznes.interia.pl

Czarnogóra: Wartość PKB w 2012 r. wyniosła 3 mld EUR

Wartość PKB w Czarnogórze w ubiegłym roku wynosiła ok. 3 mld EUR, z czego najwięcej, ok. 43%, przypadło na małe przedsiębiorstwa – wynika z danych Czarnogórskiego Urzędu Statystycznego (Monstat).

W publikacji Monstat „Działalność przedsiębiorstw w 2012 r.”  napisano, że całkowita wartość towarów i usług  wytworzonych przez małe przedsiębiorstwa wyniosła ok. 1,29 mld EUR, przez średnie przedsiębiorstwa 841 mln EUR, a  wielkie firmy 885 mln EUR.

W Czarnogórze największa liczba podmiotów gospodarczych objętych obserwacjami w statystykach biznesu  działała w sprzedaży detalicznej i hurtowej, naprawy samochodów i motocykli, a najmniejsza w sektorze kształcenia. Całkowity obrót w monitorowanych sektorach gospodarki wyniósł ponad 6 mld EUR.

Największe obroty zanotowano w handlu detalicznym i hurtowym oraz naprawie samochodów i motocykli; to ponad połowa wartości całkowitego obrotu w  monitorowanych sektorach. Całkowity koszt zaopatrzenia w towary i usługi największą wartość osiągnął w sektorze handlu detalicznego i hurtowego, naprawie samochodów i motocykli  - ok. 2,48 mld EUR.  Koszty materiałów były największe w przemyśle przetwórczym i osiągnęły pułap 254,8 mln EUR. Ta branża gospodarki może także pochwalić się najwyższymi kosztami generowanymi przez zużycie paliwa i energii elektrycznej – 75,62 mln EUR.

W handlu detalicznym i hurtowym oraz naprawie samochodów i motocykli zanotowano największą wartość środków obrotowych, która w ub. osiągnęła wartość 1,5 mld EUR. Ta suma została zrealizowana głównie przez krótkoterminowe roszczenia, inwestycje i gotówkę – 60% całkowitej sumy środków obrotowych. Roszczenia krótkoterminowe, inwestycje i gotówka miały swój duży udział w branży budowlanej, gdzie osiągnęły wartość 344,6 mln EUR; w tej branży wartość środków obrotowych wynosiła aż 710,32 mln EUR.

Ogólnie największy kwotę inwestycji brutto zaobserwowano w handlu detalicznym i hurtowym, naprawie samochodów i motocykli (61,8 mln EUR), natomiast najmniejszą w obrocie nieruchomościami (63 tys. EUR). Największa wartość inwestycji budowlanych przypadła także handlowi detalicznemu i hurtowemu oraz naprawie samochodów i motocykli (33,34 mln EUR).

Monitorowaniem były objęte także wydobycie rud i kamieni, przemysł przetwórczy, zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną, gaz oraz klimatyzację, zaopatrzenie w wodę, gospodarka ściekowa, wywóz i gospodarowanie odpadami, budownictwo, handel detaliczny i hurtowy, naprawa pojazdów mechanicznych, transport i składowanie, hotelarstwo i gastronomia, informacja i komunikacja, obrót nieruchomościami, działalności fachowe, techniczne i naukowe, administracja i służby pomocnicze, kształcenie, zdrowie i opieka społeczna, sztuka, czas wolny i rozrywka oraz pozostałe działalności usługowe.

Wartość PKB jest definiowana jako rynkowa wartość wyprodukowanych towarów i usług wykonanych  na terenie danego kraju w określonym czasie. PKB mierzy ilość  wytworzonych  towarów i usług opartą na wiadomościach o sprzedaży, włączając w to zarówno zmiany w zapasach towarów, jak i ich odsprzedaż.

Gałęzie gospodarki nieuwzględnione w tym zestawieniu to rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, usługi finansowe i ubezpieczenia, urzędy państwowe i obrona, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, działalność gospodarstw domowych jako pracodawców, działalność gospodarstw domowych wytwarzających towary i usługi na potrzeby własne.

Oprócz  podmiotów gospodarczych zarejestrowanych ale nieobjętych badaniem znalazły się także różne formy stowarzyszeń jak np. przedsiębiorstwa społeczne, stowarzyszenia obywatelskie, organizacje społeczne i polityczne. Liczba podmiotów gospodarczych odnosi się do zarejestrowanych, aktywnych, mających obrót i prowadzących działalność w monitorowanym okresie.

Źródło: pobjeda.me, monstat.org

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE