Home / Gospodarka / Turystyka / We wrześniu wzrosła liczba turystów zagranicznych w Macedonii

We wrześniu wzrosła liczba turystów zagranicznych w Macedonii

We wrześniu br. po raz kolejny odnotowano wzrost liczby turystów, którzy postanowili spędzić swój wolny czas w Macedonii. Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego ich pełna liczba wyniosła 60 428 osób, a łączna liczba nocy spędzonych przez nich na terenie kraju – 166 343. Liczba ta w porównaniu do września 2011 roku wzrosła o 3,1%. Ilość spędzonych przez turystów nocy zwiększyła się zaś o 13,9%.

Liczba turystów krajowych w porównaniu do września poprzedniego roku zmniejszyła się o 6,2%, a zagranicznych wzrosła o 8,1%. Ilość noclegów zwiększyła się w przypadku tych pierwszych o 5,9%, w przypadku tych drugich zaś o 19,1%.

W okresie od stycznia do września 2012 roku w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym zarejestrowano ogólny wzrost liczby turystów o 2,5%, z czego liczba turystów krajowych zmniejszyła się o 3,6%, a zagranicznych wzrosła o 9,1%. Ilość spędzonych nocy zmniejszyła się o 1,7% (wśród turystów krajowych o 6,3% a wśród turystów zagranicznych wzrosła o 8%).

Źródła: kurir.mk, sitel.com.mk

About Patrycja Chajęcka

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW i studentka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Współredaktor portalu "Literatki.com". Publikowała m.in. w „Nowych Książkach”, „Twórczości”, „LiteRacjach” i „EleWatorze”.
KOMENTARZE