Home / Społeczeństwo / Według Eurobarometru Słoweńcy wierzą w wyjście z kryzysu UE

Według Eurobarometru Słoweńcy wierzą w wyjście z kryzysu UE

Słoweńcy są w grupie obywateli krajów Unii Europejskiej optymistycznie nastawionych do kwestii wyjścia UE z kryzysu, jak wskazują wyniki sondażu opinii publicznej Eurobarometr, przeprowadzonego ubiegłej jesieni. Około 43% z nich było zdania, że Unia jest na dobrej drodze do wyjścia z kryzysu, podczas gdy średnia dla obywateli całej UE w tej kwestii wynosiła 38%.

Także mniej niż średnia unijna, bo około 24% Słoweńców było zdania, że Unia obrała złą strategię wyjścia z kryzysu, podczas gdy podobnie uważa około 31% wszystkich ankietowanych obywateli UE.

Wyniki jesiennych badań w każdej z poruszanych kwestii okazały się być mniej entuzjastyczne od poprzedzających je wiosennej edycji.

Najbardziej pesymistyczni w ocenie skuteczności strategii UE dotyczącej wyjścia z kryzysu byli, zgodnie z oczekiwaniami, mieszkańcy krajów zadłużonych oraz udzielających wsparcia krajom w największym kryzysie. Zaledwie 21% Włochów uważało, że UE jest na dobrej drodze do wyjścia z kryzysu, wśród Hiszpanów było to 28%, Portugalczyków 30%, natomiast jeśli chodzi o Irlandczyków i Greków – 32%.

Pesymistyczni w tym względzie okazali się być również Brytyjczycy (32%) oraz Francuzi (37%). Nieco bardziej optymistycznie przedstawiały się oceny Austriaków (41%), Niemców (42%) oraz Węgrów (43%)

Z kolei najbardziej optymistycznie na antykryzysową strategię UE zapatrują się Szwedzi (67%), Litwini (65%), Bułgarzy (60%), Polacy oraz Finowie (57%) a także Duńczycy (56%).

Słoweńcy ponadprzeciętnie w skali UE popierają między innymi kwestię wprowadzenia nowej strategii rozwoju Europa 2020, modernizacji rynku pracy czy też podniesienie konkurencyjności przemysłu w UE.

Źródło: dnevnik.si

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE