Home / Gospodarka / Handel / Węgierskie firmy zainteresowane inwestycjami w Czarnogórze

Węgierskie firmy zainteresowane inwestycjami w Czarnogórze

Węgierskie firmy zajmujące się przetwórstwem rolno spożywczym są zainteresowane inwestycjami w Czarnogórze. Rząd węgierski jest skłonny natomiast udzielić pomocy Czarnogórze w kwestii modernizacji rolnictwa i wprowadzania rozwiązań proekologicznych.

Takie deklaracje padły po spotkaniu ministrów rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Tarzana Miloševicia oraz turystyki i zrównoważonego rozwoju Predraga Sekulicia z węgierskim ministrem rozwoju obszarów wiejskich Sandorem Fazekasem podczas węgiersko – czarnogórskiego forum biznesu. Ministrowie wyrazili zadowolenie z dotychczasowej współpracy między krajami, ale zaznaczyli, że pożądana jest intensyfikacja współpracy w kontekście integracji Czarnogóry z UE.

Na forum, oprócz polityków, obecna była węgierska delegacja składająca się z przedstawicieli firm zainteresowanych inwestycjami w Czarnogórze oraz członkowie Czarnogórskiej Izby Gospodarczej. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim węgierskich inwestycji w obszarze przetwórstwa mięsnego i mlecznego a także warzyw i owoców. Poruszano także temat ochrony środowiska, gospodarowania odpadami i budowy oczyszczalni ścieków. Jak wielokrotnie podkreślano, węgierscy inwestorzy oprócz pieniędzy mogą zaoferować doświadczenie w modernizacji przemysłu rolno – spożywczego, aby jego produkty spełniały wyśrubowane europejskie normy i mogły być sprzedawane na rynkach krajów UE.

Forum poświęcone współpracy między obu krajami jest konsekwencją podpisanej  w czerwcu  br. przez premierów Igora Lukšicia i Viktora Orbana Wspólnej Deklaracji o Partnerstwie (Zajedička deklaracija o unapređijenom partnerstvu). W dokumencie opisano konkretne modele współpracy w wielu dziedzinach, zaznaczono także, iż Węgry w pełni popierają  integrację Czarnogóry z UE i NATO.

Źródło: portalanalitika.me, minpolj.gov.me, gov.me, pkcg.org

 

About Monika Pawlak

Absolwentka slawistyki Uniwersytetu Łódzkiego, pasjonatka literatury serbskiej (szczególnie Milorada Pavicia, Danilo Kiša i Vladana Desnicy) oraz podróży po Bałkanach, zwłaszcza Czarnogórze. Zajmuje się tłumaczeniami, zgłębianiem kultury narodów bałkańskich, a także planowaniem kolejnych wypraw do ulubionej części Europy.
KOMENTARZE