Home / Bałkany / BiH / William Hague: Obywatele BiH zasługują na lepszą przyszłość

William Hague: Obywatele BiH zasługują na lepszą przyszłość

William Hague, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, podczas spotkania ze Zlatkiem Lagumdžiją podkreślił, iż relacje łączące Zjednoczone Królestwo i BiH mają ścisły i konstruktywny charakter. Co więcej, Wielka Brytania jest jednym z krajów najsilniej wspierających euroatlantycką przyszłość BiH i zachęcających do czynienia dalszych postępów na drodze do UE i NATO.

-Przed BiH stoi dużo wyzwań. Wciąż wiele pozostaje do zrobienia, lecz jesteśmy gotowi udzielić wsparcia, gdyż starania BiH są zauważalne. Obywatele Bośni i Hercegowiny zasługują na lepszą przyszłość,a rok 2012 może się okazać rokiem przełomowym. Dążymy do realizacji decyzji Trybunału Sprawiedliwości w sprawie „Sejdić-Finci”, a także porozumienia dotyczącego rejestracji mienia wojskowego – powiedział Hague.

Minister wyraził nadzieję, że rząd BiH będzie działać w interesie wszystkich obywateli i dążyć do tego, by zapewnić im lepsze życie, miejsca pracy, dobrobyt i postęp. Ogłosił także, iż Wielka Brytania znacznie zwiększy swój udział w operacji EUFOR Althea, wysyłając kolejne siły na europejską misję pokojową UE stanowiącą gwarant stabilności i dalszego rozwoju BiH.

Źródło: sutra.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE