Home / Bałkany / BiH / Wizyta Dačicia w BiH a kwestia zniesienia reżimu bezwizowego

Wizyta Dačicia w BiH a kwestia zniesienia reżimu bezwizowego

Ivica Dacic

Szwedzki minister ds. imigracji i polityki azylowej Tobijas Bilstrom naciskał, aby na terytorium UE przywrócić obowiązek wizowy dla obywateli Serbii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Macedonii i Czarnogóry. W liście zaadresowanym do rządów pozostałych państw członkowskich UE podkreślił, iż niezbędne jest zaostrzenie polityki azylowej, by pomoc otrzymali wszyscy ci, którzy jej naprawdę potrzebują.

Według słów ministra, szacuje się, iż w tym roku o azyl w Szwecji ubiegać będzie się ok. 54 tys. osób, z czego 15-20 tys. to uchodźcy z Syrii. Zakwaterowanie azylantów staje się coraz większym problemem, gdyż zaczyna brakować dla nich mieszkań. Bilstrom stwierdził, że roszczenia osób z Serbii i krajów sąsiadujących są bezpodstawne, gdyż jako powód podają one ubóstwo i brak zatrudnienia – Szwecja przeznaczyła dużo środków finansowych dla ludzi, którzy otrzymali negatywne odpowiedzi na wniosek o udzielenie azylu, a mimo to nie opuścili jeszcze kraju.

Kwestię tę poruszył serbski premier Ivica Dačić podczas konferencji prasowej odbywającej się w trakcie Forum Inicjatywy Regionalnej na rzecz Migracji, Azylu i Uchodźców (MARRI), które zorganizowało w Sarajewie Ministerstwo Bezpieczeństwa BiH. Premier oświadczył, iż jego kraj wnosi wkład w stabilizację w regionie i współpracę, która nie ma jedynie charakteru ekonomicznego. Przypomniał, że w ubiegłym tygodniu przebywał w Skopju, a z kolei w najbliższym czasie w Belgradzie zjawi się Prezes Rady Ministrów BiH, Vjekoslav Bevanda.

Powtórzył także, iż dla Serbii równie ważne są dobre stosunki z rządem centralnym w Sarajewie, jak i władzami Republiki Serbskiej, podkreślając przy tym, że obustronna współpraca leży w interesie wszystkich, mimo przeszłych problemów i konfliktów. Jego zdaniem, nie można bardziej dzielić niewielkiego przecież obszaru. Premier wyraził również nadzieję na szybkie spotkanie prezydentów obydwu państw.

Powiedział również, iż Serbia wspiera europejską drogą BiH, dlatego też ma nadzieję, że wkrótce uzyska status kandydata i rozpocznie negocjacje z UE. Odnosząc się do zagrożenia płynącego z Brukseli, tj. groźby ponownego wprowadzenia obowiązku wizowego, stwierdził, że jest to złe i nieakceptowalne działanie, które negatywnie wpłynęłoby na region, a także stosunek mieszkańców Bałkanów do UE.

Według Dačicia, zauważenie tego problemu powinno zaowocować ścisłą współpracą z państwami regionu, która przyczyniłaby się do jego rozwiązania. Pochwalił starania Unii w kwestii skrócenia procedury azylowej i uznawania niektórych z państw za bezpieczne, co w znacznym stopniu zmniejszyło napływ nielegalnych imigrantów. Premier podkreślił, iż niekiedy „fałszywi” azylanci bezprawnie pobierają zasiłki w wysokości 700 EUR miesięcznie.

Minister Bezpieczeństwa Fahrudin Radončić wyraził również nadzieję, że nie dojdzie do zniesienia reżimu bezwizowego dla Bałkanów Zachodnich, choć istnieją twierdzenia niektórych krajach europejskich w tym zakresie. Uważa się, że europejski interes, że mamy obywateli, którzy mogą swobodnie się poruszać. Potwierdził, że BiH w krajach europejskich ma ponad 4.000 fałszywych azylantów, a ich liczba rośnie.

Poboczną kwestią poruszoną podczas spotkania w Sarajewie było ewentualne przedłużenie śledztwa prowadzonego na terenie BiH w sprawie Miroslava Miškovicia, serbskiego potentata, który prowadził interesy również w Bośni. Premier Serbii odparł, iż nawiązana została współpraca między służbami bezpieczeństwa a policją kryminalną w obydwu krajach.

Źródło: blic.rs, blic.rs, sutra.ba

About Zuzanna Głowacka

Absolwentka gdańskiej slawistyki, wciąż próbuje się zmusić do zakończenia magisterskiej przygody z europeistyką. Zajmuje się tłumaczeniami i współczesną literaturą bośniacką. Aktualnie mieszka i studiuje w Sarajewie.
KOMENTARZE