Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Wizyta Johna Kerry’ego w Bułgarii
John Kerry

Wizyta Johna Kerry’ego w Bułgarii

Sekretarz stanu USA spotkał się dziś w Sofii z prezydentem Rosenem Plewneliewem i premierem Bojko Borisowem. Głównym tematem spotkania była energetyczna niezależność Bułgarii i dywersyfikacja źródeł energii, ale poruszone zostały również kwestie związane z reformą sądownictwa oraz współpracą w zakresie bezpieczeństwa, obronności i kultury.

 – Przedyskutowaliśmy z premierem praktyczne aspekty, związane z kwestiami energetycznymi. Tutaj, w Bułgarii, chcę podkreślić, że ważne jest osiągnięcie dywersyfikacji. USA angażuje się we wspieranie Bułgarii w tym procesie. Żaden kraj nie może być zależny od innego kraju w dziedzinie energetyki. – powiedział na konferencji prasowej John Kerry. Dodał również, że Bułgaria zasługuje na większe bezpieczeństwo energetyczne i niższe ceny. Obecnie dostawy gazu z Rosji stanowią 85% wszystkich dostaw gazu do Bułgarii, natomiast paliwo jądrowe w całości pochodzi z Rosji.

Prezydent i premier Bułgarii zostali również zapoznani z planami USA i Komisji Europejskiej dotyczącymi budowy gazoportu na granicy z Turcją, jeśli dojdzie do realizacji rosyjsko-tureckiego planu budowy gazociągu „Turecki potok”.

- W związku z tymi planami USA popiera także projekt budowy systemu przesyłowego na granicy bułgarsko-greckiej – powiedział John Kerry. Realnym wsparciem dla Bułgarii ma być skierowanie do bułgarskiego Ministerstwa Energetyki amerykańskiego eksperta, który pomoże opracować plan rozwoju tego sektora. Sekretarz stanu USA poparł również rozmowy prowadzone z amerykańskimi inwestorami, dotyczące budowy siódmego bloku Elektrowni Jądrowej w Kozłoduju.

Według Johna Kerry’ego ważnym krokiem dla zwiększenia zagranicznych inwestycji w Bułgarii jest zdecydowana walka z korupcją, której elementem ma być planowana reforma bułgarskiego sądownictwa.

Ostatnią poruszoną podczas rozmów kwestią były wizy do Stanów Zjednoczonych.

– Popieramy ruch bezwizowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Bułgarią, byłoby to bardzo korzystne rozwiązanie dla obu państw, wspierające kontakty międzynarodowe i zwiększające wymianę gospodarczą. – powiedział sekretarz stanu USA. Natychmiast jednak rozwiał nadzieje Bułgarów dodając, że aby zezwolnić na ruch bezwizowy muszą zostać spełnione bardzo restrykcyjne warunki. Między innymi odsetek odrzuconych podań o wydanie wizy do USA musi stanowić mniej niż 3%, podczas gdy obecnie w Bułgarii odrzuca się ponad 15% podań.

Zarówno podczas rozmowy z premierem jak i z prezydentem, John Kerry podkreślał silny sojusz Stanów Zjednoczonych i Bułgarii, szczególnie w obliczu konfliktu toczącego się na Ukrainie.

Podczas wizyty Johna Kerry’ego w Sofii zostały podjęte szczególne środki ostrożności. Centrum Sofii było zamknięte dla ruchu samochodowego, a sofijczycy mieszkający na trasie przejazdu z lotniska do centrum miasta byli proszeni o nieotwieranie okien przez całą dobę.

Źródło: dir.bg, dnevnik.bg

About Alicja Dytkowska

KOMENTARZE