Home / Bałkany / Macedonia / Wizyta minister Kudryckiej w Macedonii

Wizyta minister Kudryckiej w Macedonii

Polska minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka złożyła w mijającym tygodniu oficjalną wizytę w Republice Macedonii. Głównym tematem rozmów podczas spotkania minister Kudryckiej z macedońskim ministrem edukacji i nauki Pancze Kralevem było planowane nowe porozumienie o polsko-macedońskiej współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Jego efektem ma być zwiększenie mobilności studentów i pracowników naukowych pomiędzy oboma krajami. Poruszono również temat ewentualnych prowadzonych wspólnie projektów badawczych.

Plan wizyty polskiej minister przewidywał również spotkanie w Ambasadzie RP w Skopju ze studentami macedońskiej polonistyki, a także udział w Ochrydzie w konferencji NISPA CEE (Środkowo-Europejska Sieć Instytutów i Szkół Administracji Publicznej) na temat „Public administration East and West: Twenty years of development”.

Źródło: nauka.gov.pl, mon.gov.mk, sitel.com.mk

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE