Home / Polityka / Bezpieczeństwo / Wojsko Czarnogóry nie spełnia standardów NATO
wojsko - vecernji.hr

Wojsko Czarnogóry nie spełnia standardów NATO

Struktura organizacyjna wojska Czarnogóry nie jest zgodna z zasadami organizacji sił zbrojnych państw członkowskich NATO, w szczególności, jeśli chodzi o jej rozmiar oraz strukturę hierarchiczną i wiekową. Ze względu na brak środków finansowych wprowadzenie aktywnych rezerw planuje się na 2017 rok, podano w raporcie o stanie armii Czarnogóry na 2013 rok.

Informuje się, że na podstawie szacowanych wyzwań dla bezpieczeństwa, ryzyka i zagrożenia, a także ze względu na prognozowane procesy integracyjne, osiągnięte zdolności operacyjne i dostępne zasoby ludzkie, ustalono struktury organizacyjne wojska Czarnogóry. – Wielkość armii w czasie pokoju jest zgodna z potrzebami i możliwościami kraju. Wskazuje się jednak na potrzebę modelowania i łączenia sił w zależności od konkretnego zadania i wyzwania.
Założona struktura organizacyjna i wielkość armii przewiduje 2094 miejsca formacji wojskowej. – Pod koniec ubiegłego roku w siłach zbrojnych Czarnogóry było 1816 osób, z czego 233 oficerów, 783 podoficerów, 546 żołnierzy kontraktowych oraz 254 cywilów.
Należy przypomnieć, że rozporządzenie rządu przewiduje, by w aktywnej rezerwie było 400 osób. Z powodu braku środków finansowych wprowadzenie czynnej rezerwy planuje się jednak dopiero na 2017 rok.
– Z ogólnej liczby profesjonalnych członków armii, 13,8% stanowią oficerowie, 41,7% podoficerowie, 33% żołnierze kontraktowi, a 11,5% cywile. Obecna struktura pracowników (oficerowie – podoficerowie – żołnierze kontraktowi) to stosunek 1:3:2,5 i nie wypada dobrze w porównaniu z innymi, bardziej rozwiniętymi krajami.
Strukturę organizacyjną wojska Czarnogóry charakteryzuje duża liczba ludności cywilnej, a brakuje oficerów, podoficerów i żołnierzy kontraktowych. Obecna sytuacja wskazuje na problem z miejscami pracy dla żołnierzy kontraktowych oraz oficerów i obecnie wynosi około 20%, a dla podoficerów – 10%, w stosunku do przewidywanego stanu w armii, informuje się w raporcie.
Szacuje się, że obecna struktura piramidalna stopni oficerskich i struktura wieku profesjonalnej kadry są niekorzystne. Średni wiek żołnierzy zawodowych wynosi bowiem 39 lat, oficerów i podoficerów 39 lat, a cywilów 48 lat. – Niekorzystna jest także struktura wiekowa żołnierzy kontraktowych, która wynosi 29 lat. Ponad 35% tych wojskowych ma więcej niż 30 lat.

Źródło: rtcg.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE