Home / Polska i Bałkany / Wspieranie inicjatyw przedsiębiorczych młodych Greków

Wspieranie inicjatyw przedsiębiorczych młodych Greków

Głównym tematem rozmów pomiędzy Minister Rozwoju, Konkurencyjności i Gospodarki Morskiej, Anną Diamandopulu, a komisarzem UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji, Laszko Andorem było finansowanie z Funduszu Społecznego, Programu „Start-up”, który ma na celu wsparcie młodych przedsiębiorczych naukowców.

Laszko Andor po spotkaniu pochwalił Grecję za jej postępy.

Rozmowy dotyczyły zatrudnienia młodych osób oraz bardzo poważnego problemu jakim jest bezrobocie. Ponadto w czasie dyskusji zostały omówione cele programowe, poszczególnych regionów geograficznych i sektorów gospodarki oraz ich problemy.

Minister powiedziała, że głównym tematem było przedyskutowanie programu inicjatyw przedsiębiorczych młodych ludzi

 

Tekst: kathimerini.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE