Home / Bałkany / BiH / Wspólne wsparcie instytucji dla inwestorów w BiH

Wspólne wsparcie instytucji dla inwestorów w BiH

posjeta-opcina-fipa - seebiz.net

Agencja Promocji Inwestycji Zagranicznych BiH (FIPA), Federacja BiH, siedem gmin i kantonów mają wspólnie pracować na rzecz wspierania inwestorów, którzy już działają w kraju, oraz tworzenia projektów, przyciągających inwestorów nowych. Stworzenie sieci mającej na celu między innymi wsparcie poinwestycyjne wynika z umowy zawartej pomiędzy rządem BiH a Międzynarodową Korporacją Finansową (International Finance Corporation, IFC) w ramach programu poprawy otoczenia biznesowego w BiH.

Wsparcie udzielone inwestorom przez instytucje BiH ma zachęcić ich do włożenia dodatkowych środków w istniejący już potencjał albo jego powiększenie, a co za tym idzie ma zwiększyć liczbę miejsc pracy i przyspieszyć rozwój gospodarczy kraju. Jednym z zadań programu jest też identyfikacja przeszkód dla przedsiębiorczości i jak najszybsze ich niwelowanie.

Na pierwszym spotkaniu, któremu przewodziła dyrektor FIPA, Jelica Grujić, ustalono między innymi plan pracy w ciągu pierwszego półrocza 2013 r. oraz wybrano kluczowych inwestorów, którzy będą wspierani w tym okresie.

Źródło: seebiz.net

About Izabela Misiak

Absolwentka filologii na Uniwersytecie Wrocławskim, jedna z tłumaczek zbioru opowiadań Zorana Fericia "Pułapka na myszy Walta Disneya", "anioł stróż" pisarzy bałkańskich przyjeżdżających do Wrocławia na festiwale literackie.
KOMENTARZE