Home / Bałkany / BiH / Wspólnota Muzułmanów BiH ma nowego przywódcę religijnego

Wspólnota Muzułmanów BiH ma nowego przywódcę religijnego

W miniony czwartek, 15 listopada, w meczecie Gazi Husrev bega w Sarajewie obowiązki nowego Wielkiego Muftego Wspólnoty Islamskiej BiH przejął oficjalnie Husajn Kavazović. Jest on 14. przywódcą religijnym na tym stanowisku, a obowiązki Głowy Religijnej przejął po dr. Mustafie Cericiu, który sprawował tę funkcję od 1993 r.

Dotychczasowy Wielki Mufty na zakończenie swojego urzędowania powiedział, że naród boszniacki, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebuje mocnego i odważnego duchownego, który będzie zdolny i świadomy odpowiedzialności za pracę na rzecz swojego kraju.

Analitycy uważają, że Nowy Wielki Mufty będzie bardziej angażować się w prace dotyczące zmiany prawa funkcjonowania Wspólnoty w BiH i intensyfikacji działań społecznych. W swoim programie Kazanović chce zwrócić m.in. większą uwagę, na filozofię i praktyki w odniesieniu do kobiet i ich roli we wspólnocie, które jego zdaniem, powinny być bardziej aktywne społecznie. Kavazovic popiera też aktywne zaangażowanie Wspólnoty w walce z uzależnieniami i powrotem uchodźców i wysiedleńców.

Prawosławni i katolicy od nowego Wielkiego Muftego oczekują wsparcia dialogu międzywyznaniowego, i zachęty do budowania współistnienia.

W uroczystości wzięło udział ponad 500 dostojników religijnych i przedstawicieli władz z 30 krajów, w tym przedstawicieli innych religii, co, według organizatorów, miało świadczyć o otwartości Wspólnoty BiH.

***

Husajn ef. Kavazović urodził się 3 lipca 1964 r. w Gradaczcu. Pochodzi z tradycyjnej rodziny ulemów. Uczył się w medresie (muzułmańska szkoła teologiczna) Gazi Husrev Bega, gdzie otrzymał tytuł imama (przewodniczący rytualnej modlitwie), chatiba (kaznodzieji) i mualima (nauczyciela). W latach 1985-90 studiował prawo szarijatu na Uniwersytecie  Al-Azhar w Kairze. Po studiach sprawował funkcję imama, chatiba i mualima w Gradaczcu. Na stanowisko muftego Tuzli wybrany został w 1993 r. Jest wykładowcą prawa islamskiego w medresie Behram bega w Tuzli.

Źródła: dw.de, slobodnaevropa.org

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE