Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / Współpraca Bułgarsko – Amerykańskiego Banku Kredytowego z Funduszem „Rolnictwo”

Współpraca Bułgarsko – Amerykańskiego Banku Kredytowego z Funduszem „Rolnictwo”

W piątek została podpisana umowa między Bułgarsko – Amerykańskim Bankiem Kredytowym a Państwowym Funduszem „Rolnictwo” w sprawie udzielania kredytów na projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Od dziesięciu lat Fundusz współpracuje z 18 bankami komercyjnymi, które udzieliły kredytów dla 1876 rolników na realizację projektów inwestycyjnych takich, jak zakładanie winnic, sadów owocowych i innych plantacji, budowa gospodarstw hodowlanych i zakup maszyn rolniczych wysokiej jakości.

Fundusz „Rolnictwo” wraz ze Stowarzyszeniem Banków w Bułgarii ustalił procedurę i sporządził wzór umowy na refinansowanie ze środków Funduszu banków komercyjnych do udzielania kredytów osobom, których projekty zostały zatwierdzone i umowy zawarte zgodnie z wymogami PROW. Celem tego porozumienia jest stworzenie warunków do zwiększenia ilości wykorzystywanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i pobudzanie wzrostu gospodarczego w tym sektorze.

Kredyty będą udzielane na korzystniejszych warunkach. Wysokość rocznej stopy procentowej została wynegocjowana z bankami i zmniejszona z 9% na 7%, zaś okres spłaty wynosi 60 miesięcy.

 

Źródło: econ.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE