Home / Bałkany / Bułgaria / Współpraca kulturalna Bułgarii i Turcji

Współpraca kulturalna Bułgarii i Turcji

Bułgaria podpisała międzyrządową umowę z Turcją o wzajemnej współpracy kulturowej, ogłosiła bułgarska Rada Ministrów. W ramach umowy zostaną otwarte Bułgarskie Centrum Kulturowe w Istambule i Tureckie Centrum Kultury w Sofii.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady zatwierdzono również program współpracy między oboma rządami w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, który obejmuje wyjazdy w celu wyboru i podjęcia ochrony obiektów kulturowych znajdujących się w obu krajach. Strona bułgarska ma odwiedzić m.in. miasta Edirne, Kırklareli, Vize i Tekirdağ. Ma również zająć się wykonaniem zdjęć fotogrametrycznych budynku bułgarskiego egzarchatu (cerkiew Św. Stefana) w Istambule, cerkwi we wsi Koyunbaba, byłego bułgarskiego liceum męskiego w Edirne. Do Bułgarii należeć będzie też przygotowanie projektów odrestaurowania bułgarskiego klasztoru przy cerkwi Świętego Stefana, jak i samej cerkwi, wykonanie systemu odwadniającego na dziedzińcu cerkwi Świętego Jerzego oraz rozbudowa bułgarskiego cmentarza w Edirne.

Źródło: www.touristmedia.info

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE