Home / Bałkany / Grecja / Współpraca turystyczna pomiędzy Polską a Grecją

Współpraca turystyczna pomiędzy Polską a Grecją

W Krakowie podpisano umowę, która stanowi podstawę dalszego rozwoju współpracy turystycznej pomiędzy Polską a Grecją i umacniania przyjaznych stosunków pomiędzy obydwoma krajami. Sygnatariuszami umowy byli: Wiceminister Kultury i Turystyki, Jorgos Nikitiadis po stronie greckiej oraz wiceminister Katarzyna Sobierajska jako reprezentant Polski.

Umowa przewiduje promowanie współpracy pomiędzy organami turystycznymi w Grecji i Polsce, co ma na celu zwiększenie ruchu turystycznego i wspieranie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i agencjami turystycznymi. W umowie obie strony zobowiązały się do popierania i ułatwiania wzajemnych inwestycji polskich i greckich przedsiębiorców i spółek handlowych w sektorze. Aby tego dokonać, odpowiednie instytucje będą regularnie wymieniać informacje dotyczące możliwości inwestycyjnych i przepisów związanych z inwestycjami.

Uzgodniono również szczegóły wymiany informacji i materiałów promocyjnych dla turystyki, współpracy w sektorze kształcenia zawodowego, udziału w wystawach, seminariach i innych imprezach promujących turystykę. Przedstawiciele władz obydwu krajów zgodziły się rozwijać współpracę w ramach Światowej Organizacji Turystyki, Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych.

Aby zagwarantować przestrzeganie warunków umowy, śledzenie i rozwiązywanie ewentualnych problemów, zostanie powołany wspólny komitet ad hoc, w którego składzie znajdą się eksperci z dziedziny turystyki reprezentujący sektor publiczny i prywatny.

Zgodnie z umową obydwa kraje mogą powołać wzajemne biura informacji turystycznej, które będą pozbawione prawa do prowadzenia działalności gospodarczej. Umowa obowiązywać będzie przez 5 lat i przewiduje się automatyczne jej przedłużanie na kolejne pięcioletnie okresy.

 

Tekst : thetravellernews.com, tłum. i red. Justyna Tyrpa

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE