Home / Bałkany / Czarnogóra / WTTC umieszcza Czarnogórę na pierwszym miejscu według prognozy wzrostu w 2014 roku
WTTC - docstoc.com

WTTC umieszcza Czarnogórę na pierwszym miejscu według prognozy wzrostu w 2014 roku

Według sprawozdania Światowej Rady Podróży i Turystyki (World Travel and Tourism Council, WTTC), która analizuje trendy rozwoju w 184 krajach, w których turystyka jest gałęzią strategiczną, Czarnogóra zajmuje w 2014 roku pierwsze miejsce według prognozy rozwoju oraz najwyższą lokatę według oczekiwanego tempa wzrostu w ciągu następnych dziesięciu lat.
Według raportu, łączny (bezpośredni i pośredni) udział gospodarki turystycznej w PKB wyniósł w 2013 roku 714,2 mln euro (20% PKB). Szacuje się wzrost na poziomie 13,2% w 2014 roku, a także średni wzrost 8,8% rocznie w najbliższych dziesięciu latach (1 877,3 mld euro, tj. 37,2% PKB w 2024 roku).
Rozwój turystyczny kraju koncentruje się na przyciągnięciu zagranicznych inwestycji w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju Czarnogóry, a także pomyślnej waloryzacji niektórych atrakcyjnych miejsc wybrzeża.
Inwestycje w gospodarkę turystyczną w 2013 roku, według raportu WTTC, wyniosły 208,3 mln euro – 28% wszystkich przedsięwzięć. Przewiduje się wzrost o 14,3% w tym roku i średnio 8,7% rocznie w nadchodzącej dekadzie (549,6 mln euro w 2024 roku – 52,3% całkowitych inwestycji).
Ponadto, w 2013 roku branża turystyczna utworzyła bezpośrednio 14 500 miejsc pracy (8,8% całkowitego zatrudnienia), a całkowity (pośredni i bezpośredni) wkład w zatrudnienie wyniósł 18,3%. W 2014 roku spodziewa się wzrostu o 14%.
WTTC umieszcza Czarnogórę wśród 184 krajów, w których turystyka jest jednym z priorytetów rozwoju, na następujących pozycjach: 36 lokata według wysokości wkładu w PKB w 2013 roku, pierwsze miejsce według prognozowanego tempa wzrostu w 2014 roku i na pierwszej pozycji wedle długoterminowej prognozy wzrostu (okres 2014-2024).
Ministerstwo Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki, we współpracy z Monstat, stale monitoruje wpływ turystyki na gospodarkę, a to przede wszystkim przez fakt, że dobra statystyczna podstawa jest warunkiem obiektywnej oceny osiągniętych wyników i podejmowania właściwych decyzji biznesowych.

Źródło: gov.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE