Home / Gospodarka / Handel / Wymiana handlowa między Serbią i Rosją warta 2,5 mld EUR

Wymiana handlowa między Serbią i Rosją warta 2,5 mld EUR

 

 

 

 

 

 

Wartość całkowitej wymiany handlowej pomiędzy Serbią i Rosją w 2011 r. wyniosła ponad 2,5 mld. EUR i odnotowała 22% wzrost w porównaniu z rokiem 2010, poinformowała Krajowa Izba Gospodarcza Serbii (Privredna komora Srbije).

Eksport z Serbii powiększył się o około 49%, a jego wartość nominalna wyniosła 604,4 mln EUR. Import z kolei zanotował wzrost o około 16% do poziomu prawie 1,9 mld. EUR.

Ujemne saldo Serbii w handlu z Rosją wyniosło prawie 1,3 mld EUR. Wykluczając energię, która stanowi 70% serbskiego importu, Serbia miałaby nadwyżkę w handlu z Rosją w wysokości ok. 38 mln. EUR, powiadomił ekspert serbskiej Krajowej Izby Gospodarczej Dejan Delić.

Rosja, z udziałem około 6,7%, jest szóstym partnerem Serbii w eksporcie, a pierwszym w imporcie z udziałem około 12,8%. Stosunek eksportu do importu wyniósł 32%. 648 serbskich firm eksportuje swoje towary na rynek rosyjski, a 565 importuje. Najczęściej eksportowane z Serbii są dywany, tapety, jabłka, akumulatory ołowiowe, rury miedziane, gumy i leki. Z Rosji z kolei importowana jest nafta, gaz, aluminium, propan, olej i papierosy.

W czerwcu 2011 r. podpisany został protokół, który dodatkowo zliberalizował Umowę o wolnym handlu pomiędzy Serbią i Rosją z roku 2000. Umożliwia on łatwiejsze wprowadzanie produktów serbskich na rynkek kraju zamieszkanego przez 143 mln. ludzi.

Tekst: tanjug.rs, balkaninsight.com, tłum. i red. Marta Kaliszewska

About Katarzyna Ingram

KOMENTARZE