Home / Bałkany / Bałkany Zachodnie / Wynik referendum w Chorwacji nasili dyskryminację osób LGBT na Bałkanach?
lgbt-www.thesaint-online.com

Wynik referendum w Chorwacji nasili dyskryminację osób LGBT na Bałkanach?

Stowarzyszenie Sarajevski Otvoreni Centar i fundacja CURE w ramach projektu „Coming out! Wsparcie i ochrona praw osób LGBT” zorganizowały regionalną konferencję poświęconą walce przeciwko przemocy i dyskryminacji wobec osób LGBT. Przedstawiciel Instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, Predrag Raosavljević, powiedział, że celem tego wydarzenia jest wsparcie grupy LGBT i instytucji z BiH, Serbii i Chorwacji w ochronie praw osób LGBT. Ekspert z Instytutu Nauk Społecznych w Belgradzie, Zorica Mršević, określiła homofobię jako społeczne zagrożenie, które stoi w sprzeczności z rozwojem demokracji i ochroną praw człowieka. Wg niej, podczas procesu edukacyjnego powinny być przekazywane kwestie dot. funkcjonowania mniejszości seksualnych w społeczeństwie.

Wielu uczestników konferencji w swoich wystąpieniach poruszyło temat przeprowadzonego w Chorwacji referendum, w wyniku którego małżeństwo zostanie zdefiniowane w konstytucji jako związek kobiety i mężczyzny. Doradca chorwackiego Biura ds. Praw Człowieka i Praw Mniejszości Narodowych, Tatjana Vlašić, podkreśliła, że demokracja jest ważna, ale nie powinna dawać prawa większości do decydowania o prawach mniejszości. Mimo dyskryminującego osoby LGBT zapisu w konstytucji, w Chorwacji mają zostać wprowadzone ustawy dot. związków osób tej samej płci. Zorica Mršević uważa jednak, że wynik tego referendum ośmieli osoby, które uważają, że prawa człowieka nie przysługują wszystkim. Zgodnie z jej słowami takie głosowanie nie powinno się w ogóle odbyć, a jego rezultaty będą miały wpływ nie tylko na Chorwację, ale i na cały region. Również Predrag Raosavljević sądzi, że wyniki referendum będą miały dalekosiężny, negatywny wpływ na dyskryminację osób LGBT w regionie.

W chorwackim referendum udział wzięło mniej niż 40% z 3,8 mln uprawnionych do głosowania, jednak wynik jest ważny ponieważ nie zostało ustalone kworum, pisze serwis Al Jazeera English. Mimo że większość państw bałkańskich obejmuje orientację seksualną antydyskryminacyjnymi prawami, głosowanie w Chorwacji nie było dla nikogo w regionie zaskoczeniem. W BiH próba zorganizowania pierwszego Queer Festivalu w Sarajewie skończyła się atakami na organizatorów i gości. W Serbii Parada Równości została odwołana po raz trzeci z powodu zagrożenia ze strony jej przeciwników i nieudolności władz przy zapewnieniu bezpieczeństwa. Eskalacja przemocy miała miejsce także w Czarnogórze, podczas Parady Równości, kiedy to jej uczestników ochraniało 2 tys. policjantów. Próby zapewnienia praw osób LGBT Bałkanach wielokrotnie zostały wykorzystane przez ekstremistów stających po stronie homofobii, przemocy i nienawiści do wyrażenia swoich sympatii religijnych, nacjonalizmów czy moralności.

Al Jazeera English przestrzega jednak przed przyczepianiem Bałkanom łatki regionu nietolerancyjnego i pełnego nienawiści. Z podobną sytuacją mamy do czynienia również w innych krajach europejskich. Wg tegorocznych badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej, ponad 25% osób LGBT doświadczyło przemocy lub gróźb jej użycia. Al Jazeera English sugeruje także, że gdyby takie referendum odbyło się w innym kraju europejskim wynik mógłby być podobny – szokujący jest sam fakt, że dopuszczono przeprowadzenie głosowania. Referendum, rzekomo demokratyczne narzędzie służące do wyrażania swoich poglądów, zostało wykorzystane do ograniczenia praw zmarginalizowanej już mniejszości. Jest to nadużycie demokratycznych środków do osiągnięcia niedemokratycznego celu. Nie ma znaczenie czy odnosi się do małżeństw jednopłciowych, używania cyrylicy, sytuacji kobiet w społeczeństwie, praw grup religijnych czy osób niepełnosprawnych – takie referendum nigdy nie powinno było dostać zielonego światła od chorwackiego parlamentu. Premier Zoran Milanović ocenił głosowanie jako smutne i bezmyślne. Przedstawicielka kampanii „Obywatele głosują przeciw”, Sandra Benčić, podkreśliła, że referendum wykorzystano do naruszenia praw społeczności LGBT i ostrzegła, że następnym razem naruszone mogą zostać prawa jakiejkolwiek innej grupy.

Źródło: klix.ba aljazeera.com

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE