Home / Bałkany / Grecja / Wyniki badań UNICEFu wykazują, że w Grecji 1 na 6 dzieci żyje w biedzie

Wyniki badań UNICEFu wykazują, że w Grecji 1 na 6 dzieci żyje w biedzie

Międzynarodowe badanie UNICEFu wykazało, że jedno na sześcioro dzieci zamieszkujących obszary wiejskie w Grecji żyje w biedzie. Uplasowało to kraj na trzydziestym miejscu listy trzydziestu pięciu państw o rozwiniętej gospodarce. Gorsze wyniki odnotowano jedynie w Hiszpanii, Bułgarii, na Litwie, w Stanach Zjednoczonych i Rumunii. W całej Unii Europejskiej ze względów finansowych nie są spełniane podstawowe potrzeby 13 mln dzieci, a – co niepokojące – w krajach bogatych 30 mln dzieci żyje w biedzie.

Badanie zakładało, że dziecko „biedne” to takie, któremu brakuje dwóch lub więcej czynników spośród katalogu 14 podstawowych potrzeb, takich jak trzy posiłki dziennie, dwie pary pasujących na jego nóżkębutów, spokojne miejsce do odrabiania lekcji, dostęp do podręczników, czy internetu.

W krajach skandynawskich warunków tych nie uświadczyło mniej niż 3% dzieci, w Grecji ich odsetek wyniósł 17,2%. Spośród nich 50,8% to dzieci z rodzin, w których rodzice ukończyli jedynie szkołę podstawową, gimnazjum lub w ogóle nie mają wykształcenia, a 42,2% to dzieci imigrantów.

Drugim czynnikiem, jaki badanie brało pod uwagę, była liczba dzieci, które żyją poniżej państwowo ustanowionego progu ubóstwa. W Grecji było to 15,9%, a w trzech „najlepszych” państwach: Islandii, Finlandii i na Cyprze, było to 4,7-6,1%. „Najgorszymi” państwami okazały się być Litwa, USA oraz Rumunia z odsetkiem 18,8%, 23,1% i 25,5%.

Istotny jest tu również fakt, że Grecja znajduje się na przedostatnim miejscu na liście 35 państw pod względem sum przeznawanych na rodzinę w formie dodatków, usług i ulg podatkowych (1,1% PKB).

Gordon Alexander, szef wydziału badań Unicefu stwierdził:

– Dane te potwierdzają, że bez dostępu do podstawowych udogodnień bardzo żyje wiele dzieci, i to w krajach, które posiadają środki, by im to zapewnić. Badanie pokazuje również, że przed kryzysem niektóre kraje miały dobre systemy zabezpieczeń społecznych, które funkcjonowały prawidłowo. Ich demontaż i błędna polityka w tym zakresie może doprowadzić do długookresowej katastrofy społecznej

 

Tekst: ethnos.gr

About Olimpia Dragouni

Redaktor naczelna portalu Bałkanistyka.org. Autorka doktoratu o Macedonii (UW), badaczka islamu na Bałkanach. Prywatnie pół-Greczynka. We are the Borg. Resistance is futile.
KOMENTARZE