Home / Bałkany / BiH / Wyniki sondażu Prism Research: Pesymizm czy realne problemy mieszkańców BiH?
penzije - sutra.ba

Wyniki sondażu Prism Research: Pesymizm czy realne problemy mieszkańców BiH?

Połowa mieszkańców BiH twierdzi, że jest niezadowolona ze swojego życia, tylko 1% z nich może nazwać się szczęśliwymi. Połowa społeczeństwa tego kraju funkcjonuje w stanie letargu i wyraża niezadowolenie z warunków życia, pokazał sondaż agencji badania opinii publicznej Prism Research przeprowadzony w maju bieżącego roku dla Organizacji Narodów Zjednoczonych. 50,2% oceniło poprzedni rok jako czas, w którym ich życie było trudne.

54,1% Boszniaków uznaje się za zmęczonych, tak samo jest z 46,3% Serbów, 41% Chorwatów, jak i 53,5% pozostałych. 7,2% z pesymizmem patrzy na swoje życie – wg etnicznego podziału zgadza się z tym 5,2% Boszniaków, 10,3% Chorwatów, 9,8% Serbów i 4,4% pozostałych. Wszystko to pokazuje, że bardzo duża liczba mieszkańców BiH jest pesymistycznie nastawiona do losu własnego, jak również całego kraju i społeczeństwa. 4,8% z nich ocenia swój nastrój na depresyjny, wśród nich jest 5,6% Boszniaków, 5,5% Chorwatów, 3,4% Serbów i 4,4% pozostałych.

Tylko 1% mieszkańców tego kraju uznaje się za szczęśliwych, wśród nich jest 0,8% Boszniaków, 05,% Chorwatów, 1,3% Serbów i 3,5% pozostałych. Więcej niż połowa społeczeństwa nie zauważa większych pozytywnych zmian w swoim życiu w porównaniu z poprzednimi latami, co więcej 52,2% twierdzi, że nie zmieniło się nic.

Wiara w zmiany

46,3% nie wierzy w zmiany i uważa, że ich sytuacja będzie taka sama w kolejnych latach, 10,7% obawia się, że będzie nawet gorzej – tak twierdzi 12,1% Boszniaków, 8,3% Chorwatów, 8,5% Serbów i 17,7% pozostałych. Nawet wysoko wykształceni ludzie nie oczekują pozytywnych zmian i polepszenia jakości życia. 58,6% z nich uważa, że w kolejnych latach nic nie ulegnie zmianie.

33,7% mieszkańców BiH jest niezadowolonych z sytuacji finansowej, w której się znajduje, tylko 1,7% uważa się za usatysfakcjonowanych w tym aspekcie. Najmniej zadowoleni są mieszkańcy wsi (61,1% z nich potwierdza niezadowolenie), a w przypadku mieszkańców obszarów miejskich jest to 55%.

Sytuacja emerytów

W najgorszej sytuacji finansowej są mieszkańcy powyżej 66 roku życia (66,5% z nich), pomiędzy 18 a 35 rokiem życia jest to odpowiednio 47,5%.

22,7% mieszkańców BiH między 18 a 35 rokiem życia jest zadowolonych ze swojej sytuacji finansowej, tylko 12,1% osób powyżej 66 roku życia zgadza się z nimi.

Wykształcenie a sytuacja finansowa

Według stopnia wykształcenia, najmniej zadowoleni ze swojej sytuacji finansowej są ci z podstawowym wykształceniem lub ci, którzy nie ukończyli szkoły – jest to odpowiednio 68,8% i 66,6%. Do niezadowolenia przyznaje się 31,1% osób z wyższym wykształceniem.

Usatysfakcjonowanych jest 12%, a wśród nich 11,1% ukończyło szkołę podstawową lub nie ukończyło szkoły, 34,5% stanowią osoby z wyższym wykształceniem.

Źródło: vijesti.ba, otvoreno.ba, oslobodjenje.ba

About Angelika Zanki

Absolwentka Europeistyki i Slawistyki Zachodniej i Południowej (kroatystyka) na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również na Wydziale Filozoficznym w Zagrzebiu, doktorantka UW. Jej korzenie wywodzą się z Dalmacji, stąd miłość do Chorwacji i zainteresowanie całym regionem. Lubi zajmować się tłumaczeniami i uczeniem chorwackiego. Zainteresowana sytuacją polityczną i gospodarczą Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, jak i kulturą obu krajów.
KOMENTARZE